Maksuongelmien yleisimmäksi syyksi yritykset arvioivat velallisen taloudelliset vaikeudet. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Joka neljäs yritys odottaa luottoriskien kasvua

Suomessa suhtaudutaan kyselyn mukaan muita eurooppalaisia pessimistisemmin asiakkaiden maksukykyyn.

Suomalaiset yritykset suhtautuvat perintäyhtiö Intrumin kyselyn mukaan eurooppalaisia yrityksiä pessimistisemmin luottoriskien kehitykseen. Vastaajista 25 prosenttia arvioi luottoriskien kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaava luku Euroopassa on 16 prosenttia.

Suomalaisten yritysten raportoimat luottotappiot olivat viime vuonna 0,6 prosenttia myyntisaamisista, kun tänä vuonna vastaava luku on 1,0 prosenttia. Euroopan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Suomalaisista yrityksistä 65 prosenttia mainitsi maksuongelmien yleisimmäksi syyksi velallisen taloudelliset vaikeudet ja 64 prosenttia asiakkaiden hallinnollisen tehottomuuteen. Maksujen tahallista viivyttämistä piti syynä 61 prosenttia.

– Kassavirran ennustettavuus kuten myös taloudellinen vakavaraisuus on jokaisen liiketoiminnan perusta. Pitkät maksuajat ja maksuviiveet hidastavat rahankiertoa. Seuraukset liiketoiminnalle ovat yllättävän pitkäkestoisia – likviditeettiongelmat, tulonmenetykset ja kasvun tyrehtyminen, toteaa tiedotteessa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Kyselyyn vastasi yhteensä 11,856 eurooppalaista yritystä 29 maassa 31.1.-5.4.2019.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt