Kaikista alle kouluikäisistä lapsista Suomessa ulkomaalaistaustaisten osuus on 11 prosenttia. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Joka neljäs lapsi taustaltaan ulkomaalainen Helsingin seudulla

Suomen ulkomaalaistaustaisista henkilöistä puolet asuu pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuoden lopussa 423 494 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Heistä 209 108 eli puolet asui pääkaupunkiseudulla.

Somalialaistaustaisista 79 prosenttia asui pääkaupunkiseudulla ja intialaistaustaisista 70 prosenttia.

Suomessa asuvista alle kouluikäisistä lapsista ulkomaalaistaustaisten osuus oli 11 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla alle kouluikäisistä joka neljäs on ulkomaalaistaustainen. Vantaalla osuus on 30 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna alle kouluikäisistä joka viides oli ulkomaalaistaustainen Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla osuudet sen sijaan olivat vain noin kolme prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisista selvästi suurin ryhmä ovat edelleen henkilöt, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto tai Venäjä. Yhtä selvästi toiseksi suurin ryhmä ovat virolaistaustaiset. Kolmanneksi ovat nousseet irakilaistaustaiset.

Kymmenen vuoden aikana 15 suurimman ulkomaalaistaustaisen ryhmän joukosta ovat pudonneet saksalaistaustaiset ja brittiläistaustaiset. Heidän tilalleen ovat nousseet syyrialaistaustaiset ja filippiiniläistaustaiset.

Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön keski-ikä oli viime vuoden lopussa 33,8 vuotta, kun suomalaistaustaisen väestön keski-ikä oli 43,9 vuotta.

Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 38,4 vuotta. Toisen polven eli Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 11,1 vuotta.

Toisen polven ulkomaalaistaustaisia oli vuoden lopussa 71 773, eli joka kuudes ulkomaalaistaustainen on syntynyt Suomessa.