Joka neljäs asunnoton on maahanmuuttaja

Suomessa oli viime vuoden lopussa vähemmän yksinasuvia asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia kuin vuotta aiemmin.

Yhteensä asunnottomia oli 7 898. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Tiedot ilmenevät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asuntomarkkinakyselyssä.

Yksineläviä asunnottomia oli 6 785, määrä väheni edellisvuodesta 322:lla. Pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni 191 henkilöllä. Ilman asuntoa oli 424 perhettä, määrä pysyi lähes ennallaan.

Väkilukuun suhteutettuna asunnottomia oli eniten Uudellamaalla. Helsingissä asunnottomia oli tuhatta asukasta kohden 6,9, Espoossa 2,5 ja Vantaalla 2,4. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

Suurimman ryhmän asunnottomista muodostavat edelleen tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat. Tämän ryhmän osuus kaikista asunnottomista on myös kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän ryhmään kuului 81 prosenttia yksinelävästä asunnottomasta ja 73 prosenttia pitkäaikaisasunnottomista.

Suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna on kuitenkin kasvanut ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa tai vastaavissa asustelevien määrä (14 %).

Yksinasuvista asunnottomista 27 prosenttia oli maahanmuuttajia. Asunnottomien maahanmuuttajien määrä lisääntyi viime vuonna lähes 400 hengellä vuoteen 2014 verrattuna. Asunnottomien maahanmuuttajaperheiden määrä pysyi kuitenkin ennallaan. Kaikista asunnottomista perheistä yli puolet (54 %) on maahanmuuttajaperheitä.

Viime vuonna lähes joka neljäs yksinelävä asunnoton oli alle 25-vuotias. Naisia asunnottomista oli reilu viidennes. Vuoteen 2014 verrattuna nuorten asunnottomuus lisääntyi kahdella prosentilla ja naisten asunnottomuus väheni noin 9 prosenttia. Naisten asunnottomuuden laskeva trendi jatkuikin edelleen viime vuonna.

Kommentit