Joka kymmenes 25–44-vuotias on ulkomaalaistaustainen

Suomessa vakituisesti viime vuoden lopussa asuneista 25–44-vuotiaista henkilöistä joka kymmenes oli ulkomaalaistaustainen.

Pääkaupunkiseudulla 25–44-vuotiaista jo joka viides oli ulkomaalaistaustainen, kertoo Tilastokeskuksen väestörakennetilasto.

Kaikkiaan Suomessa asui viime vuoden lopussa vakituisesti 339 925 ulkomaalaistaustaista henkilöä, mikä on 6,2 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneitä heistä oli 286 803 henkilöä ja Suomessa syntyneitä eli toisen polven 53 122.

Alle kouluikäisistä (0–6-vuotiaat) ulkomaalaistaustaisten osuus oli viime vuoden lopussa 7,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla alle kouluikäisistä jo joka viides on ulkomaalaistaustainen.

Kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä yli puolet asui Uudellamaalla. Toisen polven ulkomaalaistaustaisista Uudellamaalla asui 61 prosenttia.

Kunnittain tarkasteltuna ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus oli Manner-Suomen kunnista korkein Vantaalla, 15,8 prosenttia sekä Espoossa ja Helsingissä, 14,3 prosenttia.

57 prosenttia eurooppalaistaustaisia

Maanosittain tarkasteltuna kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä 57 prosenttia oli taustaltaan eurooppalaisia. Toiseksi suurin ryhmä olivat aasialaistaustaiset, joiden osuus oli 25 prosenttia, ja kolmanneksi suurin afrikkalaistaustaiset, joita oli 13 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisista selvästi suurin ryhmä ovat henkilöt, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto tai Venäjä. Heitä oli Suomessa viime vuoden lopussa 79 016 henkilöä, mikä on 23 prosenttia kaikista ulkomaalaistaustaisista.

Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat virolaistaustaiset, 46 960 henkilöä, somalialaistaustaiset (17 761) ja irakilaistaustaiset (13 967).

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia jo yli 1,3 miljoonaa

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien henkilöiden määrä ylitti miljoonan rajan vuonna 2010. Vuoden 2015 lopussa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä on noussut jo yli 1,3 miljoonaan.

Joka neljäs suomalainen ei ole minkään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Miehistä uskontokuntiin kuulumattomien osuus oli 28 prosenttia ja naisista 21 prosenttia.

Myös alueelliset erot uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumisessa ovat varsin suuria. Uudenmaan maakunnassa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 34 prosenttia väestöstä, Etelä-Pohjanmaalla 12 prosenttia.

Suomessa asuvista vieraskielistä henkilöistä 84 prosenttia ei ole minkään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.

Viime vuoden lopussa 73 prosenttia väestöstä kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Vuonna 1980 väestöstä 90 prosenttia kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä oli yksi prosentti ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia 1,6 prosenttia väestöstä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt