Jäätelö käy kaupaksi Kauppatorilla Turussa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Joka kolmas kokee hyötyneensä talouskasvusta

Suomalaiset ovat tuoreen kyselyn mukaan hyötyneet talouskasvusta vähemmän verrattuna muihin pohjoismaalaisiin.

Danske Bankin tuoreessa kyselyssä 32 prosenttia suomalaisista vastaajista katsoo, että talouskasvu on näkynyt myös heidän arjessaan. 12 prosenttia taas sanoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen viime aikoina.

Suomalaiset ovat pankin mukaan hyötyneet talouskasvusta vähemmän verrattuna muihin pohjoismaalaisiin. Pohjoismaalaisista 43 prosenttia kertoo hyötyneensä talouskasvusta.

– Eroa selittää ainakin osittain talouskasvun eritahtisuus Pohjoismaissa. Muut Pohjoismaat toipuivat huomattavasti aiemmin finanssikriisistä ja ovat ottaneet etumatkaa Suomeen verrattuna. Suomessa talouskasvu on toistaiseksi näkynyt lähinnä luottamuksen tasolla ihmisten arjessa, kertoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Erityisesti suomalaisten ja muiden Pohjoismaiden ero näkyy asuntomarkkinoilla. 16 prosenttia kaikista pohjoismaalaisista sanoo, että heidän asuntonsa arvo on noussut. Suomalaisista näin kokee vain viisi prosenttia.

Työmarkkinoilla Suomen tilanne on kuitenkin parantunut enemmän verrattuna muihin Pohjoismaihin, joissa työttömyys on ollut jo pidempään Suomea alhaisempaa. Viisi prosenttia suomalaisista kertoo hyötyneensä nousukaudesta saatuaan työpaikan. Sen sijaan palkkapussissaan nousukauden on huomannut vain viisi prosenttia suomalaista, kun Pohjoismaissa osuus oli kaksinkertainen.

– Suomessa palkkakehitys on ollut viime vuosina erittäin maltillista. Finanssikriisin jälkimainingeissa palkat kohosivat sopimuskorotusten seurauksena tuotannon sukelluksesta huolimatta. Syntynyttä epätasapainoa on jouduttu korjaamaan useamman vuoden ajan ja vasta tänä vuonna noususuhdanne alkaa näkyä palkankorotuksina, Appelqvist muistuttaa.

Miehistä seitsemän prosenttia myös sanoo palkkansa parantuneen, kun naisilla osuus jää neljään prosenttiin.

– Tilastojen valossa ei ole erityistä syytä ajatella, että esimerkiksi palkkaero sukupuolten välillä olisi kasvanut, pikemminkin päinvastoin. Naiset ovat kuitenkin kautta linjan miehiä varovaisempia arvioidessaan nousukauden vaikutuksia, Appelqvist selittää.

Nuorista 18-34-vuotiaista 37 prosenttia sanoo oman taloudellisen tilanteen parantuneen nousukauden ansiosta. Sen sijaan yli 65-vuotiaista vain 24 prosenttia on kokenut taloudellisen tilanteensa parantuneen. Nuorten myönteiset kokemukset ovat pankin mukaan erityisesti työmarkkinoilta.

Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa. Pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä noin 16 000.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt