Vasemmistovihreän hallituksen suurimpana sivistys- ja tasa-arvotekonaan julistama oppivelvollisuuden pidentäminen on osoittautumassa koulutusleikkaukseksi. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Jo yli neljännes pojista ylipainoisia

Kuntien väliset erot lasten ja nuorten paino-ongelmissa ovat edelleen suuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimuksen mukaan suomalaislasten ja -nuorten ylipainoisuus on yhä yleisempää.

Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. THL:n määritelmässä ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joiden aikuista vastaava painoindeksi eli ISO-BMI on vähintään 25 kg/m2.

2–16-vuotiaista pojista lihavia on 8 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia. Lihaviksi lasketaan ne henkilöt, joiden painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.

Vuosien 2014 ja 2018 välillä ylipainon ja lihavuuden yleisyys on silti säilynyt melko samankaltaisena.

Tilastoissa näkyy huomattavia alueellisia eroja eri kuntien välillä. Osassa kunnista jopa 60 prosenttia pojista on ylipainoisia ja tytöistä lähes 40 prosenttia.

Esimerkiksi 13–16-vuotiaiden poikien ylipaino ja lihavuus on yleisintä Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Yksittäisiä piikkejä löytyy lisäksi muun muassa Lohjalta, Säkylästä, Parkanosta, Vaasasta ja Pyhäjoelta.

THL:n tiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt