Koronakiireet eivät estäneet jätelain tuomista eduskuntaan. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Jätelakia yritettiin lykätä eduskunnassa – ”tämän päivän sosialismia”

Kokoomuksen mukaan koronan varjolla heikennetään pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja lisätään hallintoa.

Eduskunnan täysistunnossa oli keskiviikkona hallituksen esitys jätelain uudistamiseksi. Opposition taholta ihmeteltiin ajoitusta, sillä eduskuntapuolueet ovat sopineet, että korona-aikana käsitellään vain koronan kannalta kriittisiä lakiesityksiä.

Kokoomuksen edustajat esittivät esityksen laittamista pöydälle peräti lokakuun 26 päivään asti. Käsittelyä kuitenkin päätettiin jatkaa seuraavassa istunnossa hallituspuolueiden äänin 33-23.

Kokoomuksen Jukka Kopra sanoi, että ehdotus vie pohjan pois niin sanotulta jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmältä, joka on ollut toimiva ratkaisu jo pitkään.

– Lakimuutos johtaa siihen, että pienet innovatiiviset jätteenkeräysyhtiöt joutuvat erittäin ahtaalle ja mahdollisesti menevät nurin kokonaan. Siirrytään kunnan kokonaan kilpailuttamaan malliin ja toiminta tulee keskittymään. Vaikka lakiesityksessä on siirtymäaika – poikkeuksellisen lyhyt muuten sellaiseksi – on se epäoikeudenmukainen pieniä ja keskisuuria yrityksiä kohtaan, Jukka Kopra sanoi.

– Työllisyyden ja yrittäjyyden kannalta tämä esitys sen sijaan on harmillinen. Vaikuttaa siltä, ettei yritysvaikutuksia eikä myöskään työllisyysvaikutuksia olla arvioitu lainkaan, tai ainakaan arvioita ei olla huomioitu.

Hänen mukaansa ”tosiasiassa hallitus luo nyt kunnallisia tai maakunnallisia monopoleja joissa kunnat antavat keräämisen omistamiensa yhtiöiden tehtäväksi. Kunnille siirretään tällä esityksellä yksityisiltä yrityksiltä 50-80 miljoonan euron liiketoiminta”.

– Arvoisat kollegat, tämä on esimerkki tämän päivän sosialismista. Sdp:n johtamasta hallituksesta puhuttaessa todellakin on oikeutettua käyttää tarkennusta vasemmistohallitus, Kopra totesi.

– Kiertotalous ja kierrättäminen ovat arvokkaita asioita ja niitä kannattaa pyrkiä lisäämään. Harmillisesti tämä esitys ei edistä tällaista ympäristöystävällistä toimintaa, vaan taannuttaa sitä.

– Hallituksen esitys on taantumuksellinen, se heikentää pieniä ja keskisuuria yrityksiä, lisää hallintoa ja byrokratiaa mikä johtaa kasvaviin kustannuksiin, mutta sitä vasemmistohallitus ilmiselvästi haluaakin. Työpaikkojen määrä vähenee ja yhä useampi joutuu työttömäksi. Hallituksen työllisyystavoite karkaa entistä kauemmaksi, mutta kuka vasemmistohallituksen työllisyystavoitteisiin enää muutenkaan uskoo?

Kopra lisäsi, että ”vaikeaa on myös uskoa, että keskustapuolue aidosti haluaa olla mukana tällaisessa maatamme näivettävässä sosialistessa toiminnassa – mutta niin se vaan taitaa olla”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt