Nykytilanteessa kunnat saavat valita, kumpaa kuljetusjärjestelmää niiden alueella noudatetaan. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Jätelain uudistusta arvostellaan: Muutos ajamassa ahdinkoon

Kansanedustajien mukaan ministeri lähetti lakiluonnoksen, joka heikentää työllisyyttä.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien varapuheenjohtajien Mari-Leena Talvitien ja Peter Östmanin mukaan hallituksen tulee luopua aikeistaan siirtää jätehuolto koko maassa pelkästään kuntien järjestettäväksi.

Nykyisin noin puolet Suomen kunnista käyttää kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa yksityiset yritykset hoitavat asukkaiden jätehuoltoa. Nykytilanteessa kunnat saavat valita, kumpaa kuljetusjärjestelmää niiden alueella noudatetaan.

Ympäristöministeriön lausunnolle lähettämässä jätelain muutoksessa on esitetty jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä lakkauttamista kierrätykseen kerättävien jätteiden osalta kahden vuoden siirtymäajalla ja sekajätteiden osalta viiden vuoden siirtymäajalla.

– Päätös kadottaisi yksityisiltä kuljetusyrityksiltä asiakkaat, työt ja työpaikat. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla toimi 18 kuljetusyritystä jätealalla ennen kuljetusten kunnallistamista, kun niitä nyt on enää neljä. Hallituksella on todistettavasti ollut ongelmia löytää keinoja työllisyyden edistämiseen, mutta tämä käänne on jo vertaansa vailla. Ministeri [Krista] Mikkonen (vihr.) on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, joka jopa heikentäisi työllisyyttä, Talvitie toteaa.

Hallitus on puolustanut muutosta sillä, että yritysten toimintamahdollisuudet turvataan kunnan kilpailutuksissa asettamalla kilpailutukselle vaatimuksia. Edustajat pitävät väitettä kummallisena, sillä heidän mukaansa lakiluonnoksessa ”ei ole mitään uutta” verrattuna nykyiseen hankintalakiin.

Muutoksen tarpeellisuutta on perusteltu myös sillä, että kaksoisjärjestelmä olisi kuormittanut kunnallista päätöksentekoa ja tuomioistuimia. Edustajien mukaan valmistelun aikana ei ole kuitenkaan kyetty osoittamaan kunnan keskitetysti järjestämään kuljetusmallin toiminnallisia tai taloudellisia hyötyjä.

– Kuluttajan kannalta toimivin vaihtoehto on suora yritysten välinen kilpailu. Hallituksen vaihtoehto heikentäisi työllisyyden lisäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan kiinteistöön liittyvissä asioissa sekä poistaisi kunnalta valinnanmahdollisuuden eli kaventaisi kunnallista päätöksentekoa, Östman sanoo.

– Muutos voisi johtaa lopulta kuljetusjärjestelmän kunnallistamiseen. Hallitus ajaa nyt ideologista muutosta laihoin perustein ja puutteellisin arvioin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt