X
SULJE MAINOS
Ville Skinnari. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Järjestöille yli neljännesmiljardi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen

Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut globaalisti, sanoo ministeri.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) mukaan suomalaisille kansalaisjärjestöille suunnatulla 276 miljoonan euron ohjelmatuella toteutetaan Suomen kehityspoliittisia tavoitteita äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ulkoministeriö on myöntänyt suomalaisten kansalaisjärjestöjen monivuotiseen kehitysyhteistyöhön noin 276 miljoonaa euroa vuosille 2022–25.

Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa. Vuosittain ohjelmatuen suuruus on noin 69 miljoonaa euroa.

– Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut globaalisti. Tämä kehityskulku uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmatuki mahdollistaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja niiden yhteistyökumppaneiden työn kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi kehittyvissä maissa, Skinnari tiedotteessa.

Hänen mukaansa suomalaisten kansalaisjärjestöjen työ vaikuttaa merkittävästi Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ja tukee kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen toimeenpanoa.

– Tällä työllä on erityistä vaikuttavuutta esimerkiksi naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämisessä, kuten silpomisen vastaisessa työssä, lapsiavioliittojen ehkäisemisessä, sukupuolittuneen väkivallan torjumisessa ja vammaisten naisten työllistymisessä.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan lisäksi laadukas koulutus, vammaisten lasten koulunkäynti, opetus omalla äidinkielellä ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen korostuvat ohjelmissa.

– Järjestöjen ohjelmat tukevat myös yhdenvertaista yhteiskunnallista osallistumista, lisäävät ihmisten tietoa oikeuksistaan ja vahvistavat paikallisyhteisöjen kapasiteettia. Järjestöjen ohjelmissa toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä siihen sopeutumiseksi on huomioitu entistä vahvemmin ja ohjelmien kautta tuetaan lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Tukea osoitetaan myös ihmisoikeus- ja ympäristöpuolustajien aseman parantamiseen, tiedotteessa sanotaan.

Maantieteellisesti ohjelmat keskittyvät Afrikkaan, etenkin Itä-Afrikkaan. Lisäksi ohjelmatyötä tehdään Aasian, Latinalaisen Amerikan, Keski-Aasian ja Itä-Euroopan maissa.

Skinnarin mukaan ohjelmatuki edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja sen kantavaa periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen.

– Tarvitsemme luotettavia ja osaavia kumppaneita globaaliin vastuun kantamiseen. Erityisen arvokasta on järjestöjen pitkäjänteinen työ kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien edistämiseksi. Järjestöjen työn kautta voimme esimerkiksi vaikuttaa lasten laadukkaaseen koulutukseen, äitiysterveyteen, katastrofivalmiuteen, toimeentulon edistämiseen ja yrittäjyyden tukemiseen. Järjestöjen työn painoarvo korostuu entisestään koronapandemian ja globaalien haasteiden myötä, toteaa Skinnari.

Ohjelmatukea myönnetään 23 suomalaiselle kansalaisjärjestölle niiden kehitysyhteistyöhön.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt