Vuoden 1990 jälkeen keskimääräinen kuntavero on laskenut kolmena vuonna, mutta muuten se on aina noussut.

Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on asettanut kunnallisveroprosenttinsa niin korkeaksi, että ne ylittävät kriisikunnan raja-arvon. Kyseinen raja on 21,5 prosenttia. Tämä ei vielä tarkoita, että näitä 196:ta kuntaa pidettäisiin kriisikuntina, muuta ne kuuluvat silti ryhmään, joka vaatii erityistä tarkkailua.