Itsenäisten pk-yritysten osuus sekä tavaraviennistä että palvelujen viennistä on pienempi kuin aiempien tutkimustulosten valossa olisi voinut olettaa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Itsenäisten pk-yritysten vienti oletettua vähäisempää

Konserniin kuuluvien yritysten rooli on taloudessa aiemmin luultua suurempi.

Palkansaajien tutkimuslaitos selvitti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, miten kuva erikokoisten yritysten roolista kansantaloudessa muuttuu, kun yritysten kuuluminen konserneihin huomioidaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin erikokoisten yritysten roolia kansantaloudessa, kun konserneihin kuuluminen huomioidaan. Pk-yrityksiä tarkastellaan usein erillisinä yrityksinä silloinkin, kun ne ovat konsernin osia.

Tämä saa pienten ja keskisuurten yritysten kansantaloudellisen roolin näyttämään suuremmalta kuin silloin, jos konserneihin kuuluminen otettaisiin huomioon yrityskokoa määriteltäessä.

Tutkimuksen mukaan työpaikkoja syntyy ja häviää enemmän itsenäisissä pk-yrityksissä kuin konserniin kuuluvissa pk-yrityksissä tai suurissa yrityksissä. Tämän yritysten sisäisen henkilöstökasvun ohella uusien yritysten synty, vanhojen yritysten poistuminen ja yritysten siirtyminen kokoluokasta toiseen muuttavat kunkin yrityskokoluokan henkilöstöä. Tällä tavoin yhteenlaskettu työpaikkojen määrän kasvu on vahvinta konserneihin kuuluvissa pk-yrityksissä.

Itsenäisten pk-yritysten osuus sekä tavaraviennistä että palvelujen viennistä on pienempi kuin aiempien tutkimustulosten valossa olisi voinut olettaa.

Kun sekä kotimaisiin että kansainvälisiin konserneihin kuuluminen huomioidaan, jää itsenäisten pk-yritysten osuus tavaraviennistä noin seitsemään prosenttiin ja palveluviennistä vain kahteen prosenttiin. Pk-yritysten viennistä kasvava osa on ollut sellaisten yritysten vientiä, jotka kuuluvat kansainvälisiin konserneihin, mutta ovat Suomessa olevalta osaltaan pk-yrityksiä.

Samalla tavoin pk-yritysten tuottavuus on noin kahdeksan prosenttia alhaisempi kuin silloin, jos konserneihin kuulumista ei huomioida.

Tutkimuksen mukaan eron tärkein syy on, että tuottavuus on pk-yritysten keskimääräistä tuottavuutta korkeampi yrityksissä, jotka kuuluvat kansainvälisiin konserneihin ja lasketaan suomalaiselta osaltaan keskisuuriksi.

Tutkimuksen mukaan myös yritystuet on pääosin myönnetty itsenäisille pk-yrityksille.

Tutkimus perustuu tilastotietoihin vuosilta 2008–2016.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt