Itämeri vaikuttaa tiedettyä paljon voimakkaammin Pohjanmeren tilanteeseen

Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan Itämerestä ulos virtaava vesi vaikuttaa aiemmin tiedettyä enemmän Pohjanmeren veden suolapitoisuuteen sekä kasvi- ja eläinplanktonin määrään.

Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Ilppo Vuorisen mukaan tuoreet tulokset avaavat uuden näkökulman Pohjanmeren ekosysteemiä koskevaan tutkimukseen, ympäristönsuojeluun ja resurssien hyödyntämiseen.

– Pohjanmeren ympärysvaltioissa asuu noin 250 miljoonaa ihmistä ja merialue on esimerkiksi kalastuksen ja luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta tärkeä. Esimerkiksi ravinnepäästöjä vähentävät toimenpiteet Itämeren valuma-alueella voivat parantaa ympäristön tilaa myös Pohjanmerellä, jossa rehevöityminen on etenkin alueellinen ongelma, Vuorinen sanoo.

Havainto voi vaikuttaa myös siihen, miten merkittävänä Itämeri nähdään.

– Jos Itämeren tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös Pohjanmeren tilaan, Itämeren merkityksen voidaan olettaa kasvavan Euroopan unionissa.

Osa Itämereen vuosittain tulevasta makeasta vedestä haihtuu, osa sekoittuu Itämereen. Itämeren vesitaseessa ylijäämä purkautuu Tanskan salmien kautta Pohjanmereen, Vuorinen toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Vuorinen huomauttaa, että kyseessä ei ole vähäinen vesimäärä, sillä vuosittain ulos virtaavan veden määrä on suurimmillaan kaksinkertainen verrattuna Pohjanmeren omalta valuma-alueelta tuleviin valumavesiin.

– Itämeren vähäsuolainen vesi sekoittuu Pohjanmeren veteen etenkin sen itäosassa, joka on esimerkiksi Pohjanmeren sillin poikasvaiheiden elinaluetta, Vuorinen kertoo.

Itämeren ulosvirtaaman havaittiin vaikuttavan Pohjanmeren puolella meriveden suolapitoisuuteen sekä kasvi- ja eläinplanktonin määrään.

Meneillään oleva ilmastonmuutos on lisännyt sadantaa Itämeren valuma-alueella. Sateisuuden kasvun myötä Itämereen kulkeutuvan makean veden määrä on kasvanut, minkä tunnetuin seuraus lienee turskan katoaminen kalastajien saaliista Suomessa.

Itämeren makeutumista on osaltaan voimistanut Pohjanmeren suunnalta tulevien suolapulssien vähäisyys.

– Itämeren tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan pääasiassa suolapitoisuuden alenemisen vaikutuksia Itämeren tilaan, lajistoon ja ekosysteemiin. Tähän mennessä ei ole pohdittu sitä, voiko Itämeren makeutumisen vaikutus ulottua myös Itämereltä ulospäin, Vuorinen sanoo.

Hän lisää kysymyksen olevan perusteltu, sillä Itämeren vedet kuuluvat osana laajaan veden kiertojärjestelmään, joka on ilmastollisten tekijöitten säätelemä.

Tutkimusryhmään kuuluvat dosentti Jari Hännisen ohella professori Ilppo Vuorinen ja dosentti Marjut Rajasilta Saaristomeren tutkimuslaitokselta sekä professori Philip C. Reid Plymouthin yliopistosta.

Tutkimustulokset on julkaistu Progress in Oceanography – tiedelehdessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt