"Vaikuttaa myös siltä, että joissain yrityksissä tai tehtävissä olevia työntekijöitä ei edes haluta kouluttaa, koska heidän pelätään siirtyvän kilpailijalle uusi arvokas osaaminen taskussaan." LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

IT-ammattilaiset huolissaan osaamisensa vanhenemisesta

IT-alan asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisen kehittämiseen, sillä alalla osaaminen vanhenee nopeasti.

YTN Tietotekniikan palvelualan ja Tietoala ry:n kyselytutkimuksen vastaajista 47 prosenttia koki, että työelämää pitäisi kehittää erityisesti osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen, työssä jaksamisen ja omien työtehtävien (46 %) sekä työajan hallinnan ja työaika-asioiden, kuten esimerkiksi etätyön ja työaikajoustojen (45 %) osalta.

YTN Tietotekniikan palvelualan vastaavan asiamiehen Björn Wiemersin mukaan asiantuntijat saattavat olla täystyöllistettyjä vanhenevan järjestelmän kanssa, ja yhtäkkiä tulee uusi järjestelmä sekä uudet osaajat, jolloin pahimmassa tapauksessa vanhan järjestelmän osaajilta lähtee työpaikka alta.

– Vaikuttaa myös siltä, että joissain yrityksissä tai tehtävissä olevia työntekijöitä ei edes haluta kouluttaa, koska heidän pelätään siirtyvän kilpailijalle uusi arvokas osaaminen taskussaan. Jos tällaisia karkaamispelkoja on, niin työnantajan kannattaisi tarkistaa, ovatko työsuhteen ehdot ja työnteon puitteet riittävän houkuttelevat, sanoo Wiemers.

Etätyömahdollisuuksien epätasa-arvo nousi yli muiden erityisesti kyselyn avoimissa vastauksissa.

– Alan etätyökäytännöt ovat kirjavia. Toisissa yrityksissä etätöihin jopa kannustetaan ja toisissa taas etätyönteko voi olla kokonaan kielletty. Käytännöt vaihtelevat jopa saman firman sisällä ja etätyömahdollisuudet voivat riippua esimerkiksi asiakkaasta tai esimiehestä. Yllättävän usein esteenä voivat olla asiat, jotka eivät suoranaisesti edes liity työtehtävien suorittamiseen, vaan kyse on enemmänkin keksityistä esteistä etätyölle, toteaa Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Kysely toteutettiin huhti- ja toukokuussa 2018 ja siihen vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää IT-alan ammattilaista.

Alan luottamusmiehet kokoontuvat tänään keskiviikkona Helsingin Messukeskukseen jatkokehittämään edunvalvonnan strategiaa ja sen tukitoimintoja ensi vuonna alkavia työehtosopimusneuvotteluja varten.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt