Radiotekniikan opiskelua Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä 2017. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

INSKE: Insinöörikoulutuksen erityispiirteet huomioitava rahoituksessa

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa olisi tärkeä huomioida eri koulutusalojen aidot kustannukset sekä tutkintojen pituudet, esittää Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistys.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistaminen.

Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistyksen INSKEn mielestä uuden mallin on huomioitava insinöörikoulutuksen erityispiirteet.

Rahoitusta jaettaessa ammattikorkeakouluille on tärkeä huomioida eri koulutusalojen aidot kustannukset sekä tutkintojen pituudet.

– Jos jonkin tutkinnon kouluttaminen on kalliimpaa kuin toisen, sen pitää näkyä myös ammattikorkeakoululle sisään tulevassa rahoituksessa. Insinöörikoulutus on kärsinyt nykyisestä tilanteesta ja se on nyt korjattava, INSKEn puheenjohtaja Timo Junell painottaa tiedotteessa.

Nykyinen rahoitusmalli ei INSKEn mielestä kannusta ammattikorkeakouluja tarjoamaan riittävästi erilaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, joiden tarve on kasvanut nopeasti.

– Muuntokoulutuksiin ja muihin jatkuvan oppimisen muotoihin pitää osoittaa rahoitusmallin kautta selkeästi enemmän resursseja. Se kannustaa ammattikorkeakouluja tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, Junell toteaa.

Tutkintomäärien puolestaan pitää INSKEn mukaan perustua uskottavaan ennakointitietoon ja aitoon työelämätarpeeseen.

– Kun tutkintomäärät pidetään ennakointitiedon osoittamalla tasolla, voidaan varmistua siitä, että valmistuvilla opiskelijoilla on aito mahdollisuus työllistyä emmekä kouluta ketään suoraan kortistoon, Junell huomauttaa.

INSKE muistuttaa lisäksi, että rahoitusmallin uudistaminen ei kuitenkaan korjaa ammattikorkeakoulujen rahoitusvajetta.

– Maan seuraavan hallituksen tulee panostaa ammattikorkeakoulujen pysyvään rahoitukseen vähintään 100 miljoonaa euroa ja ottaa ammattikorkeakouluindeksi taas käyttöön, Junell vaatii.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt