IMF:n mukaan Suomen hallituksen toimet eivät riitä – tarvitaan työmarkkinareformi

Kansainvälinen valuuttarahaston IMF kiittelee hallituksen esityksiä kilpailukyvyn parantamiseksi.

IMF julkaisi tiistaina loppulausuntonsa Suomen taloudesta. Tänä vuonna talouskasvu pysyy olemattomana 0,4 prosentissa ja vielä vuonna 2016 kasvu on kaukana pitkän aikavälin keskiarvosta 0,9 prosentissa.

IMF toteaa, että hallituksen kilpailukykytoimet, muun muassa ylityökorvausten madaltaminen ja vapaapäivien vähentäminen, auttavat osaltaan parantamaan kilpailukykyä, mutta ”eivät poista tarvetta kattavampiin työmarkkinauudistuksiin”.

IMF:n Suomessa vieraillut valtuuskunta arvostelee Suomen työehtosopimusneuvottelujärjestelmää, joka rajoittaa yritysten kykyä sopeuttaa palkkoja yrityskohtaisen tuottavuuskehityksen mukaisesti.

”Tämä vähentää kannustimia palkata työvoimaa paremman tuottavuuden toimintaan ja vaikeuttaa tarvittavaa sopeutusta. Se myös johtaa suhteellisen suureen minimipalkkaan, joka vähentää matalapalkkaisen työvoiman kysyntää ja lisää rakenteellista työttömyyttä”, raportissa todetaan.

Siksi valtuuskunta ”kannattaa vahvasti hallituksen aikomuksia lisätä palkanmuodostusjärjestelmän joustavuutta”, raportissa sanotaan.

Tällä viitataan hallituksen suunnitelmiin lisätä paikallista sopimista.

IMF suosittaa myös rajoittamaan työttömyyskorvauksen kestoa ja parantamaan sen seurantaa. Reformeilla aikaan saatavia säästöjä voisi käyttää aktiivisiin työllistämistoimiin. IMF arvosteleekin hallituksen aikeita leikata aktiivisen työllistämisen määrärahoja.

IMF kannustaa myös lisäämään kohtuuhintaista asuntotuotantoa kasvukeskuksissa, mikä tukisi työvoiman liikkuvuutta.

Valtuuskunnan mielestä myös tutkimuksen ja tuotekehityksen määrärahoja pitäisi mieluummin lisätä kuin vähentää.

IMF toteaa, että sopeuttamista tarvitaan pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyden saavuttamiseksi ja eurooppalaisten sääntöjen noudattamiseksi. Valtuuskunta kuitenkin varoittaa, että lyhyellä tähtäimellä siihen sisältyy riskejä.

Valuuttarahasto suosittelee keskittymään sellaisiin säästötoimenpiteisiin, jotka vähentävät pitkällä aikavälillä kustannuspaineita, Terveydenhuoltojärjestelmän tehostaminen mainitaan tällaisena kohteena.

IMF varoittaa, että jos rakenteellisia uudistuksia ei jatketa, keskipitkän aikavälin kasvu jää huomattavan paljon hitaammaksi kuin ennen taantumaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt