Poliisin resurssit ovat tiukilla. LEHTIKUVA / ONNI OJALA

IL:n kyselyn synkät tulokset: Poliisi on äärirajoilla

Moni poliisi suunnittelee alan vaihtoa ja kärsii työuupumuksesta.

Iltalehden poliisikyselyn tulokset maalaavat synkän kuvan poliisin arjesta. Erityisesti esiin nousivat huolet työn kuormittavuudesta ja tekijöiden uupumisesta työtaakan alla.

Yhteensä peräti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista poliiseista vastasi myöntävästi väitteeseen, että ”poliisi on työssään äärirajoilla ja työuupumus ammatissa on yleistä”.

Myös kysymys siitä, heikentääkö juttujen priorisointi kansalaisten oikeusturvaa, keräsi lähes pelkki myönteisiä vastauksia. Poliiseista kaikkiaan 93 prosenttia katsoi, että priorisointi heikentää oikeusturvaa erittäin tai melko paljon.

Avoimissa vastauksissa toistuivat IL:n mukaan kiire, resurssipula ja uudet haasteet. Tutkijoilla kerrotaan olevan pahimmillaan 200 juttua jonossa ja rikosilmoituksia ”tapetaan” ennen kuin tutkinta edes ehtii alkaa. Poliisien kerrotaan huolivan myös esimerkiksi jengiytymisestä ja Ruotsin poliisipulan toistumisesta Suomessa.

Marras-joulukuun vaihteessa tehtyyn kyselyyn vastasi 2 600 poliisia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt