Kirjoittajan mukaan Suomelle ilmastonmuutos ei ole vain uhka vaan myös suuri mahdollisuus markkinoilla. Janek SKARZYNSKI / LEHTIKUVA / AFP

Risto Murto: Ilmastonmuutos tuli jo yrityksiin

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja muistuttaa, että ilmastonmuutos luo uutta teknologiaa.

Puolassa on parhaillaan käynnissä YK:n ilmastokokous. Hiilipäästöjen vähentämisen kannalta YK:n johtama prosessi on ollut pettymys. Tuoreimpien tietojen mukaan päästöt ovat tänäkin vuonna selvästi kasvamassa.

Suhtautuminen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ei ole myöskään yhtenäistä. Yhdysvalloissa nykyisen presidentin hallinto irtisanoutui Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista. Brasiliassa tuore presidentti puolestaan on ilmoittanut, ettei maa haluakaan toimia seuraavan ilmastokokouksen isäntänä aikaisemmista suunnitelmista huolimatta.

Suomalaisille yrityksille ilmastonmuutoksen vastainen työ on kuitenkin jo arkipäivää. Tähän vaikuttavat useat tekijät.

Lainsäätäjät ja valvojat vaativat yrityksiltä lisääntyvää vastuullisuutta ja tästä raportointia. Tuore esimerkki tästä on EU:n komission tänä vuonna julkistamat tavoitteet kestävän kehityksen rahoituksesta. Näissä ehdotuksissa erityisesti sijoittajien velvoitettaisiin ottamaan huomioon ilmastonmuutosten vaikutuksia sijoituksissa.

Sijoittajat ovat jo lähteneet liikkeelle. Vastuullinen sijoittaminen on hyvin keskeinen teema etenkin isojen sijoittajien joukossa. Tämän sisällä ilmastonmuutoksen vastainen työ on noussut tärkeimmäksi yksittäiseksi teemaksi. Pohjoismaiset eläkesijoittajat ja muut sijoittajat ovat olleet erityisen aktiivisia.

Maailmalla keskustelu ei ole aina ollut helppoa. Sijoittajien ja yritysten välinen dialogi on ollut erityisen kiivasta öljy- ja kaasuyhtiöiden kohdalla. Tämä on luonnollista, koska nämä yhtiöt tuottavat merkittävän osan maailman fossiilisista polttoaineista. Kiistojen aiheena on ollut kuinka yhtiöiden pitäisi huomioida ilmastonmuutos toiminnassaan.

Joulukuun alussa suuri joukko aktiivisia sijoittajia ja maailman toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiö Shell pääsivät yhteiseen näkemykseen. Shell tähtää pienentävänsä hiilijalanjälkensä puoleen vuoteen 2050 mennessä. Tämän tueksi yhtiö alkaa julkistamaan lyhyemmän tähtäimen, 3-5 vuoden tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämisestä. Ensimmäisenä energiayhtiönä Shell tulee myös sitomaan osan ylimmän johdon palkkauksesta näihin tavoitteisiin.

Sijoittajien näkökulmasta ilmastonmuutoksessa ei ole kyse pelkästään hiilijalanjäljen pienentämisestä ja riskien hallinnasta. Muutos luo myös uudenlaista liiketoimintaa ja teknologista kehitystä.

Erityisen iso muutos on energiasektorilla, jossa teknologinen kehitys on jo johtanut eri energiamuotojen välisen
kannattavuuden suureen muutokseen. Vaikka Yhdysvalloissa liittovaltio ei ole sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, uusien hiilivoimaloiden rakentaminen on maassa loppunut kannattomana. Uusiutuvien energialähteet jyräävät uusissa investoinneissa. Samalla se tarkoittaa perinteisen energiasektorin arvon laskua ja uusien yritysten nousua.

Toinen ajankohtainen esimerkki muutoksesta on maailman suurimman rahtilaivavarustamon tanskalaisen Maerskin tuore ilmoitus, että se pyrkii vuoteen 2050 mennessä täysin hiilineutraaliin laivastoon. Aikahorisontti tuntuu pitkältä, mutta se ei ole sitä käytännön toiminnan kannalta. Laivasto uudistuu hitaasti ja muutoksen mahdollistama teknologia ei ole vielä valmista. Käytännössä tämä päätös johtaa voimakkaaseen tuotekehitykseen koko meriteollisuuden alalla.

Eri maiden poliitikot tulevat vielä pitkään keskustelemaan kuinka ilmastonmuutosta hillitään globaalisti. Samaan aikaan monelle suomalaiselle yritykselle ilmastonmuutoksen hillintä on jo totta. Tämän varmistaa jo yritysten omien asiakkaiden valinnat. Yritykset ja sijoittajat ovat ottaneet ilmastonmuutoksen hillinnän aidosti agendalleen.

Risto Murto

Risto Murto

Risto Murto on työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt