Ilkka-Yhtymä -konsernin toimitalo Seinäjoella. LEHTIKUVA/TEEMU SALONEN

Ilkka-Yhtymään yt-neuvottelut

Ilkka-Yhtymä-konsernissa alkavat yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista enintään 90 päivän ajaksi.

– Neuvottelujen tavoitteena on varmistaa Ilkka-Yhtymä-konsernin taloudellinen toimintakyky ja turvata henkilöstön hyvinvointi tilanteessa, jossa koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät liiketoimintaedellytyksiä ja vähentävät tarjolla olevaa työtä, toteaa toimitusjohtaja Olli Pirhonen tiedotteessaan.

Neuvottelut koskevat seuraavia konserniyhtiöitä: Ilkka-Yhtymä Oyj, I-Mediat Oy, I-print Oy ja Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy.

Kaikkiaan neuvottelujen piirissä on noin 370 henkilöä.

Pirhosen mukaan neuvotteluissa käsitellään myös vaihtoehtoja lomautettujen määrän vähentämiseksi ja keinoja työntekijöille aiheutuvien lomautusten seurausten lieventämiseksi.

– Lomautettavien määrä ja lomautusten kesto ratkeavat neuvotteluissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta kriittiset tehtävät.

Konserniin kuuluva, startup-vaiheessa oleva vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com Oy Ab on jo aiemmin aloittanut sopeuttamistoimet koronavirusepidemiasta johtuvan markkinatilanteen vuoksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt