Riihimäen vankilassa voi kesällä olla kuumat olot. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

IL: Vaarallisimmat vangit valittavat kuumista selleistä

Riihimäen vankilassa on kesäkuumalla tukahduttavat olot.

Eduskunnan apulaisoi­keusasiamies Pasi Pölönen on ottanut kantaa Riihimäen suljetun vankilan vangin kanteluun kesän 2018 hellejakson aikaisista lämpötiloista selleissä. Asiasta kertoo Iltalehti.

Sellissä oli ollut 30 astetta lämmintä ja kantelun mukaan korkea lämpötila päivin ja öin.

Riihimäen vankilassa on muun muassa seksuaalirikollisia ja maan vaarallisimpia väkivaltarikollisia.

Vankilan mukaan osaston poistoilman lämpötila oli 26– 27 astetta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan asuintilassa ei saa olla yli 32 astetta eikä palvelutaloissa ja vanhainkodeissa yli 30 astetta.

– Verrattuna tavallisiin asuinolosuhteisiin korkean lämpötilan merkitys korostuu suljetussa sellissä. Vangilla ei itsellään ole mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa sellin ilmanvaihtoon tai sellissä viettämäänsä aikaan, kuten normaalissa asunnossa asuvalla, apulaisoi­keusasiamies totesi ratkaisussaan.

– Olennaista olisikin löytää ratkaisu siihen, ettei ongelma toistu jokaisen hellejakson aikana.

Pölönen toi esille, että samanlaisia lämpötilaongelmia on muissakin vankiloissa.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö totesi ongelmien johtuvan ilmastoinnin puutteista ja rakennusteknisistä seikoista.

Oikeusasiamiehen mukaan resurssien puute ei ole peruste vankilaoloille, jotka loukkaavat vankien ihmisoikeuksia.

– Näin ollen ei voida lähteä siitä, että ratkaisu sellien korkeisiin lämpötiloihin ei saisi aiheuttaa kustannusvaikutuksia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt