IL: 70 prosenttia vastusti Anne Bernerin tieyhtiömallia

Viikonloppuna tehdyssä mielipidemittauksessa kaksi kolmesta piti uusia tiemaksuja huonona ideana.

Iltalehti teetätti 20,-23.1.2017 1 003 vastaajalla Taloustutkimuksella kyselyn liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä, joka koski valtion liikenneverkkotieyhtiötä ja tiemaksuja.

Selvityksen kaatumisesta tiedotettiin maanantaina illalla.

* Kyselyssä ensimmäinen kysymys oli ”liikenneministeri Anne Berner ehdottaa, että valtion tieverkko siirretään uuteen valtion ja maakuntien omistamaan yhtiöön. Kannatatko tätä ehdotusta?”.

Vastaajista 70 prosenttia ei kannattanut ja 11 prosenttia kannatti.

Keskustalaisista 44 prosenttia ei kannattanut ja 38 prosenttia kannatti. Sdp:ssa 94 prosenttia ei kannattanut.

* Toisena kysymyksenä kysyttiin autoveron poistamisesta, polttonesteiden verotuksen alentamisesta ja ajoneuvoveron alentamisesta sekä niiden korvaamisesta tieverkon asiakasmaksulla. Tätä piti melko huonona tai erittäin huonona ehdotuksena 71 prosenttia. Hyvänä tai erittäin hyvänä ehdotusta piti 20 prosenttia.

* Kolmanneksi kysyttiin ”mitä mieltä olet tavasta, jolla ministeri Anne Berner on hoitanut liikenneverkkouudistuksen valmistelua? Onko hän toiminut luottamuksesi arvoisesti?”.

67 prosenttia vastasi ei ja 12 prosenttia kyllä.

Keskustalaisista 35 prosenttia vastasi ei ja 41 prosenttia kyllä. Autottomista 55 prosenttia vastasi ei ja 11 prosenttia kyllä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt