LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ikääntyneet ovat jääneet digitalisaation jalkoihin

Yhteiskunnan digitalisaatio on Eläkeliiton mukaan syrjäyttämässä suuren joukon suomalaisia, jotka eivät pysy tietoyhteiskunnan kehityksen kelkassa.

Eläkeliiton liittovaltuuston mukaan osa ikääntyneistä on jäänyt muutosten jalkoihin, kun uusi tekniikka on heille täysin vierasta. He eivät pääse osallisiksi digitalisaation myönteisistä puolista.

”Julkisia palveluita kehitetään parhaillaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Myös pankkipalvelut ja monet muut yksityiset palvelut ovat siirtyneet sähköiseen muotoon. Uudet digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan tavoita kaikkia ikääntyneitä nyt, eivätkä tulevaisuudessa. Päinvastoin, heille digisyrjäytyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Pankkikonttoreita lopetetaan jatkuvasti. Jäljelle jääneiden konttoreiden tiskeillä pankkipalveluita tarjotaan ikäihmisille ainoastaan kohtuuttoman korkeita palvelumaksuja vastaan. Kaikki konttorit eivät edes tarjoa enää kassapalveluita”, liittovaltuuston tiedotteessa muistutetaan.

Eläkeliiton liittovaltuusto vaatii, että julkinen valta kantaa vastuunsa kansalaisten digiosaamisen vahvistamisesta ja oikeuksien toteutumisesta. Kansalaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun digituen tulee olla keskeinen osa palveluiden digitalisaatiota. Oikeudenmukaisessa ja syrjimättömässä yhteiskunnassa kaikilla kansalaisilla on valtuuston mukaan ikään ja digitaitoihin katsomatta oltava mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluita. Tämä turvataan valtuuston mielestä neuvonnalla ja sääntelyllä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt