Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hyvinvointiala vetoaa hallitukseen tuen saamiseksi

Koronaviruksen torjuminen sosiaali- ja terveysalan yrityksissä ja järjestöissä aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia.

Erityisesti kuntoutus- ja hoiva-alan toimijat kantavat nyt raskaita henkilöstökustannuksia turvallisuuden varmistamiseksi, sanoo Hyvinvointiala.

Hyvinvointiala HALI ry:n ja Kuntoutusyrittäjien mukaan sote-ala tarvitsee oman korvaustyökalun helpottamaan vakavaa ahdinkoa.

– Omaehtoiseen karanteeniin asetetuista, koronatestiin pääsyä odottavista ja testitulosta odottavista työntekijöistä aiheutuvat kustannukset pitää korvata.

Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksissä koronavirusvarotoimia tehdään koko ajan. Altistunut tai tällaiseksi epäilty työntekijä otetaan THL:n ohjeiden mukaisesti heti asiakastyöstä pois ja ohjataan koronavirustesteihin. Työhön palataan aikaisintaan negatiivisen testituloksen saamisen jälkeen tai vaihtoehtoisesti ohjeen mukaisen oireettoman jakson jälkeen.

Pienet kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan yritykset ja sote-alan järjestöjen toimipaikat uhkaavat kaatua, kun työkykyiset, mutta koronalle mahdollisesti altistuneet työntekijät joudutaan irrottamaan hoiva- ja hoitotyöstä ja hankkimaan tilalle sijaiset. Jos sijaista ei saada, jäävät asiakkaat vaille hoitoa.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt yleisesti eivät ole saaneet riittävää tukea suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin kuluihin. Esimerkiksi pelkästään hoiva-alan toimijat odottavat yli kymmentä miljoonaa euroa suojavarustekorvauksia kunnilta. Kysymys on sadoista yrityksistä ja järjestöistä, joista monet ovat 1-2 hengen organisaatioita.

– Sijaisten rekrytoiminen ja suojamateriaalit ovat lisänneet kustannuksia merkittävästi, mutta korvauksia kunnilta tai valtiolta ei ole kuulunut. Tilanne vaarantaa sote-palvelujen jatkuvuuden. Jätetäänkö pienet kuntoutus- ja sote-alan yritykset ja järjestöt yksin taistelussa koronaa vastaan, ihmettelee Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Alan työnantajien taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kokonaisuutena heikentynyt.

Heikko kannattavuus uhkaa sote-alan palveluja ja työpaikkoja. Uusi kustannustuki auttaa vain harvoja sote-alan yrityksiä ja järjestöjä, koska tuen edellyttämää liikevaihdon laskua ei usein ole tapahtunut.

– Sen sijaan koronapandemia on lisännyt kustannuksia, muun muassa lisääntyneiden sijaistarpeiden, suojautumisen ja siivouksen takia. Kulujen kasvu syö kannattavuutta ja vaarantaa toiminnan jatkuvuuden, HALI toteaa.

HALI ja Kuntoutusyrittäjien mukaan työnantajalle pitäisi korvata esimerkiksi puolet koronalle altistuneen, mutta työkykyisen sote-työntekijän palkasta siltä ajalta, kun työntekijä on suosituksen mukaisesti poissa työstä, eikä etätyötä voida järjestää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt