Teollisuusliitto Hakaniemessä Helsingissä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

”Hyväksytkö potkut ilman perusteluja?”

Teollisuusliiton mukaan uudistus merkitsisi, ettei irtisanominen käytännössä vaadi perusteluja.

Ammattiliitto Prossa ja Teollisuusliiton sopimusaloilla alkaa ensi viikon maanantaina ylityökielto.

Teollisuusliitto on tiedottanut asiasta muun muassa tässä. Tiedotteessa liitto kysyy jäseniltään ”hyväksytkö, että voit saada potkut käytännössä ilman perusteluja”.

– Lakiuudistus asettaa työntekijät ja pienet työpaikat eriarvoiseen asemaan. Vaarana on myös se, että oikeus erottaa työntekijä kevyin perustein henkilökohtaisista syistä, leviää kaikille työpaikoille, liitosta todetaan.

Hallituksen esityksessä ei todellisuudessa sallita perusteettomia irtisanomisia.

Esityksessä ehdotetaan, että alle 20 työntekijän yrityksessä irtisanomisperusteena pidettäisiin myös nykylaissa säädettyä ”vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa”.

Lisäksi edellytettäisiin vielä, että ”työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää työnantajan kannalta kohtuullisena”. Tässäkin tapauksessa työnantajan olisi noudatettava nykylain säädöksiä kielletyistä irtisanomisperusteista ja velvollisuudesta ennen irtisanomista varoittaa työntekijää. Sen sijaan muun työn tarjoamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä ei sovellettaisi työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tarkoituksena on, että muutos ei vaikuta irtisanomiskynnyksen korkeuteen henkilöstömäärältään isommissa yrityksissä. Tältä osin sääntely jäisi siten ennalleen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt