Kauppakeskus Iso Omena Espoossa. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hyvä taloustilanne siivittää kauppakeskusten menestystä

Kauppakeskusten lähitulevaisuuden näkymät ovat positiivisia.

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n barometrin mukaan piristynyt taloustilanne ja kuluttajien vahva luottamus siivittävät myynnin ja kävijämäärien kasvua.

Vahvan kaupungistumiskehityksen vaikutukset näkyvät selkeästi kauppakeskusammattilaisten näkemyksissä. Enemmistö barometrivastaajista odottaa pääkaupunkiseudun suurten kauppakeskusten vuokrien ja käyttöasteiden nousevan lähivuosina.

Muuallakin Suomessa suurimpien keskusten tulevaisuudennäkymät ovat kääntyneet lievästi positiivisiksi. Lisäksi pienempien kauppakeskusten vuokrien ja käyttöasteiden ennakoidaan laskevan koko maassa.

Lähes kaikki barometrivastaajat arvioivat, että kauppakeskuksen sijainnin merkitys kaupunkirakenteen keskeisellä paikalla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien saavutettavissa kasvaa edelleen.

Verkkokauppa haastaa

Lähes kaksi kolmesta barometrivastaajasta on sitä mieltä, että verkkokaupan kasvu vaikuttaa negatiivisesti kauppakeskusten tulevaisuuteen. Näin ajattelevien määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoden barometriin verrattuna.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset edellyttävät kauppakeskuksilta entistä nopeampaa reagointia vähittäiskaupan eri toimialojen muutoksiin sekä rohkeutta ja kykyä liiketoiminta- ja palvelukonseptien uudistuksiin.

Voimakkaimmin muutokset näkyvät pukeutumisen ja tavaratalokaupan aloilla, joiden tilankäytön vähenemistä ennustaa enemmistö vastaajista.

Kauppakeskukset tarjoavat entistä enemmän palveluja tavaroiden sijaan. Kaksi kolmesta barometrivastaajasta ennakoi myymälätilojen osuuden kauppakeskusten kokonaisneliöistä vähenevän.

Kahviloiden ja ravintoloiden myynnin ja tilankäytön kasvuun uskotaan lähes yksimielisesti, ja noin 80 prosenttia vastaajista uskoo myös julkisten palvelujen tarjonnan kasvavan kauppakeskuksissa.

Viime vuoden barometriin verrattuna usko erilaisten kaupallisten, esimerkiksi viihdepalvelujen merkityksen kasvuun on vahvistunut huomattavasti.

Tarjonnan kasvu haastaa kauppakeskukset

Yli 80 prosenttia kauppakeskusammattilaisista arvioi, että kauppakeskusten kautta kulkee yhä suurempi osa vähittäiskaupasta.

Siellä missä on kasvua, on myös sijoittajia, ja kauppakeskuskiinteistöjen aseman uskotaan vahvistuvan edelleen myös kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Suomen kauppakeskusmarkkinoiden arvioidaan houkuttelevan edelleen myös uusia sijoittajia ja managereita.

Kauppakeskustarjonnan kasvu ja kuluttajien vaatimusten koveneminen edellyttävät kauppakeskuksilta jatkuvaa erilaistumista ja uudistumista. Vuokralaisvaihtuvuus kasvaa ja vuokrattujen tilojen keskikoko pienenee, mikä lisää kauppakeskusjohtamisen työmäärää ja osaamisvaatimuksia.

Myös kilpailun kiristyminen näkyy vastauksissa: vaikka ammattilaisten usko etenkin suurten kauppakeskusten tulevaisuuteen on edelleen vahva, arvioi kolmannes vastaajista pääkaupunkiseudun kauppakeskusten tarjonnan kasvun olevan ylimitoitettua suhteessa alueen kasvunäkymiin.

Barometrin toteutti KTI Kiinteistötieto Oy syyskuussa, ja siihen vastasi 63 kauppakeskusammattilaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt