Palaveri työpaikalla. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Hyvä johtaminen parantaa kannattavuutta selkeästi

Esimiehiä on myös tuettava ja valmennettava hyvään johtamiseen tuoreen selvityksen mukaan.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta, kertovat Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Järjestöt ovat olleet mukana teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa.

Järjestöjen mukaan hankkeessa tehty selvitys osoittaa, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

Johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä yrityksen kannattavuutta selvitettiin 35 yrityksessä, jotka ovat lähteneet hankkeeseen eri puolilta maata. Näkemyksiä kerättiin yrityksissä laajasti kaikilta henkilöstöryhmiltä.

Selvityksen yksi johtopäätös oli, että esimiestyö on ihan oma työnsä, jota ei voi tehdä menestyksekkäästi vasemmalla kädellä muun työn ohessa. Esimiehiä on myös tuettava ja valmennettava hyvään johtamiseen.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttivat selvityksen mukaan oikeudenmukainen kohtelu, terveys, työjärjestelyt, voimavarat ystäviin ja harrastuksiin, esimiehen antama tuki sekä luottamus työnantajaan. Tämä osoittaa, että henkilöstön johtaminen on hyvin kokonaisvaltainen kysymys.

‒ Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtaminen on johtajien työtä, ja sen tulee näkyä yrityksen strategiassa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Tarvitaan kirkkaat tavoitteet, niiden tehokas seuranta, selkeät vastuut ja tietenkin onnistunut kommunikaatio, kertoo tiedotteessa Työkaari kantaa ‒tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen projektipäällikkö Paula Varpomaa Teknologiateollisuus ry:stä.

Selvityksen tehnyt filosofian tohtori Ossi Aura korostaa, että henkilöstötuottavuuden kehittäminen on avainasia kestävälle tuloksen tekemiselle.

‒ Tämäkin selvitys vahvistaa näkemystä, että vain erinomainen johtaminen tuo taloudellista lisäarvoa ja vain laaja-alaisesti ammattitaitoinen ja innostava esimieskunta pystyy tukemaan henkilöstön parhaaseen työsuoritukseen. Henkilöstön merkitys tuottavuuden tekijänä on ainutkertaisen tärkeä, Aura painottaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt