Muunnoksia etsitään sekvensoimalla näytteitä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Huolestuttava tulos: Virusmuunnokset leviävät Suomessa luultua nopeammin

Virusmuunnosten osuus näytteissä on noussut selvästi.

Mehiläisen koronanäytteiden sekvensointitulokset osoittavat varianttien leviävän Suomessa selvästi arvioitua nopeammin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Mehiläisen testeissä virusmuunnoksia todettiin 19 prosentissa tutkittuja näytteitä, kun edellisellä tarkastelujaksolla osuus oli 12 prosenttia.

Mehiläinen on sekvensoinut positiivisia koronanäytteitä yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa tammikuun 27. päivästä alkaen. Varianttien osuuden kerrotaan kasvaneen nopeasti: viimeisimmällä jaksolla virusmuunnoksia todettiin 15, eli lähes kaksinkertainen määrä edelliseen jaksoon verrattuna, jolloin luku oli 8.

– Viimeisimmällä, noin viikon mittaisella tarkastelujaksolla virusvarianttien määrä on noin 19 prosettia, eli se on noussut selvästi edellisestä tarkastelujaksosta. Tällöin brittivirusvarianttia löydettiin noin 12 prosentissa tutkittuja näytteitä, toteaa Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen.

– Varianttilöydökset löytyivät pääosin satunnaisista näytteistä ympäri Suomea, ja joukossa oli jälleen useita ennalta odottamattomia tapauksia tunnettujen ryppäiden ulkopuolelta. Niin kutsuttua afrikkalaista muunnosta ei ole todettu yhtään, sanoo Hotakainen.

Muutama varianttilöydös oli odotettu, sillä näytteitä otettiin myös epäillystä tartuntaryppäästä tai sellaisen lähipiiristä. Vastaavasti joistain epäillyistä ryppäistä ei löydetty lainkaan muuntoviruksia. Tämän kerrotaan osoittavan, että muuntoviruksen esiintymistä on vaikea ennakoida pelkästään tartuntamäärien perusteella.

Variantit valtaavat alaa odotettua nopeammin

Koko maan kattava seuranta varianttien esiintyvyydestä osoittaa Mehiläisen mukaan, että virusmuunnokset ovat saamassa lisääntyvästi jalansijaa Suomessa.

– Virusmuunnosten määrässä on jo lyhyellä aikavälillä nähtävissä selvä kasvu. Varianttien leviäminen on ennustettavissa, mutta leviäminen on pidemmällä kuin Suomesta julkaistut tiedot ovat tähän mennessä antaneet ymmärtää, toteaa kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta Vita Laboratoriosta.

– Sekvensointi on luotettavin menetelmä eri varianttien tunnistamiseen. Vita Laboratorioiden Biotekniikan instituutin kanssa kehittämän menetelmän etuna on tuloksen saamisen nopeus. Tieto variantista saadaan jopa vuorokaudessa. Tämä mahdollistaa tilannekuvan ajantasaisuuden, varsinkin koska yksityissektorin näytteistä saadaan nopeasti tietoja koko maan tilanteesta. Näytemäärä on toki rajallinen, mutta maailmalla nähdyt esimerkit osoittavat, että muuntovirukset valtaavat nopeasti alaa, Jokiranta jatkaa.

Yhteensä sekvensointitulos on saatu tähän mennessä 145:stä Mehiläisen ympäri Suomea ottamasta näytteestä, joiden joukosta on löytynyt 23 niin kutsuttua brittimuunnosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti keskiviikon tilannekatsauksessaan, että Suomessa oli todettu maanantaina yhteensä 232 muuntuneen viruksen aiheuttamaa tartuntaa. Näistä 214 on ollut viruksen niin kutsuttua brittivarianttia ja 18 eteläafrikkalaista varianttia. Muuntuneet virukset tarttuvat aiempaa herkemmin.

Muuntoviruslukuja on pidetty epävarmoina. THL on myös kertonut aiemmin, ettei ole varmaa, leviääkö muuntunutta virusta jo väestössä vai onko todetuissa tapauksissa kyse edelleen tunnetuista matkustajista lähteneistä tartuntaketjuista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt