X
SULJE MAINOS
HSY:n toimitusjohtajan Raimo Inkisen 12 kuukauden palkka on noin 150 000 euroa. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

HSY-johtajalle tarjottiin 12 kuukauden palkkaa irtisanoutumisesta

Vihreille olisi riittänyt perusteellinen selvitys ja seuranta mahdollisten havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) hallitus käsitteli toimitusjohtaja Raimo Inkistä (vihr.) koskevaa luottamusta kokouksessaan 19. maaliskuuta 2021 eli kaksi ja puoli viikkoa sitten.

HSY on määritellyt asian ei-julkiseksi ja kieltäytynyt antamasta kyseistä pöytäkirjan kohtaa Verkkouutisille, vaikka pöytäkirja on allekirjoitettu tarkastettu ja Kuntaliiton mukaan asian pitäisi tulla silloin julkiseksi.

Verkkouutisille epävirallista reittiä toimitetusta pöytäkirjan kohdasta 45 käy ilmi, että HSY:n hallitus äänesti toimitusjohtaja Raimo Inkisen luottamuksesta. Äänin 10-4 puheenjohtaja Mia Nygård-Peltolan (kok.) pohjaesitys voitti, eikä toimitusjohtaja nauti hallituksen luottamusta.

Koska toimitusjohtaja Inkinen oli menettänyt hallituksen luottamuksen, hallitus valtuutti puheenjohtaja Nygård-Petolan käymään luottamuspulan perustelut läpi toimitusjohtajan kanssa ja sopimaan vapaaehtoisesta irtisanomisesta johtajasopimuksen mukaisesti.

Vuonna 2017 hyväksytyssä Inkisen johtajasopimuksessa todetaan, että jos virkasuhde päättyy luottamuspulan takia ja toimitusjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti, toimitusjohtaja saa 12 kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen. Korvaus sisältää irtisanomisajan palkan. Vuonna 2017 Inkisen palkka oli 12 400 euroa kuukaudessa, jolloin 12 kuukauden palkka olisi 148 800 euroa.

Hallitus päätti samalla, että toimitusjohtajalle tarjotaan hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti outplacement-palvelu työnantajan kustantamana. Outplacement-palvelulla varmistetaan tyypillisesti, että työsuhteen päättänyt etenee nopeasti uudelle urapolulle. Hallitus valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan virkasuhteen päättämissopimuksen, joka tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen tiedoksi.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Siltä varalta, että toimitusjohtaja kieltäytyisi johtajasopimuksessa sovitusta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajan tarvittaessa kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen käsittelemään toimitusjohtajan luottamuspulakysymystä kuntalain 43 § mukaisen menettelyn aloittamiseksi, mikä tarkoittaa irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin.

Verkkouutisten tietojen mukaan Inkinen ei ole suostunut irtisanoutumaan vapaaehtoisesti, ja hän jatkaa yhä tehtävässään.

”Tuotiin kokoukseen kiireellä”

HSY:n hallituksen varapuheenjohtaja Leo Stranius (vihr.) teki kokouksessa Kirsi Louhelaisen (vihr.) kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan: ”Tehdään hallituksen esille nostamista ja havaituista asioita perusteellinen selvitys. Listataan toimenpiteet ja seuranta mahdollisten havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.”

Kun Straniuksen vastaehdotus hävisi äänin 10-4, hallituksen jäsen Aino Tuominen (vihr.) jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Tuomisen eriävän mielipiteen mukaan: ”Asiakohta tuotiin hallituksen kokoukseen kiireellä ja ilman kunnollista valmistelua. Kokouksessa johtavilla virkamiehillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta heitä painostettiin lähtemään ilman, että itse asiaa kerrottiin. Päätösesitys oli sekava, eikä käsittely herättänyt luottamusta päätöksentekoon. Menettelyn lain- ja sääntöjen mukaisuutta ei riittävästi varmistettu”.

Hallituksen muut vihreät jäsenet Leo Stranius, Kirsi Louhelainen ja Antti Auvinen yhtyivät eriävään mielipiteeseen.

Selvitystyö kesti kolme kuukautta

Pöytäkirjan mukaan HSY:n hallitus käsitteli Inkiseen kohdistuvaa epäluottamusta ensimmäisen kerran aamukoulussaan 4. joulukuuta 2020. Silloin pöydällä oli hallituksen jäsenille osoitetun tyytyväisyyskyselyn tulokset, joista kävi ilmi, että osa hallituksesta oli tyytymätön Inkisen toimintaan.

Kokouksessaan viikkoa myöhemmin 10. joulukuuta HSY:n hallitus päätti yksimielisesti antaa Nygård-Peltolalle mandaatin selvittää organisaatiossa ilmenevän epäluottamuksen syitä ja seurauksia johdon ja työntekijöiden välillä.

Puheenjohtajalle annettiin valtuudet hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua selvitystyöhön, ja hän on käyttänyt asiantuntijana Kuntaliiton palvelua. Selvityksessä kuultiin HSY:n johtoryhmän jäseniä, HSY:n muuta henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ja sen sisältöä käsiteltiin kahdessa hallituksen aamukoulussa. Selvitystyö liitteineen on merkitty luottamukselliseksi ja salassa pidettäväksi.

Selvityksen perusteella puheenjohtaja Nygård-Peltola esitti, että hallitus toteaa selvityksen riittäväksi tilanteen arvioimiseksi. Hallitus kuuli toimitusjohtaja Inkistä tilanteesta ja kävi sen jälkeen keskustelun asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että hallitus päättää, että toimitusjohtaja joko nauttii tai ei nauti luottamusta ja sen jälkeisestä toimenpiteistä.

Hallitus päätyi äänestyksen jälkeen epäluottamuksen kannalle.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Outoa salailua – epäluottamuksen saanut HSY-johtaja jatkaa (2.4.2021)
VU:n tiedot: HSY:n toimitusjohtajalle epäluottamus äänin 10-4 (19.3.2021)
HSY:n toimitusjohtajan ympärillä kuohuu: Luottamuspulaa, salamyhkäisiä päätöksiä (29.1.2021)

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt