HS: Supolle ja Puolustusvoimille tulossa oikeus avata kirjeitä ja vierailla salaa työpaikalla

Suojelupoliisille ja Puolustusvoimille ehdotetaan uusia oikeuksia paikkatiedusteluun sekä lähetysten seurantaan, kertoo Helsingin Sanomat.

Supo ja puolustusvoimat ovat saamassa lakiesityksessä uusia tiedonhankintakeinoja. Näitä ovat paikkatiedustelu ja kirjeen tai muun lähetyksen pysäyttäminen ja jäljentäminen.

– Ne ovat tiedustelulaissa uudenmuotoisia, sanoo sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Kauko Aaltomaa HS:lle. Hän johtaa siviilitiedustelutyöryhmää, joka esittää uusia tiedusteluvaltuuksia Supolle.

Viranomaiset voisivat uusien keinojen avulla salaa rikkoa kirjesalaisuuden ja muun luottamuksellisen viestinnän suojan, kun ne hankkivat tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta.

Ideana on se, että kirjeen lähettäjä tai vastaanottaja tai muun dokumentin haltija ei aina saisi varmuudella tietää asiasta. Nyt voimassa olevan lain mukaan poliisi joutuu pääsääntöisesti ”viipymättä ilmoittamaan” kirjeen tai muun lähetyksen vastaanottajalle ja lähettäjälle haltuun ottamisesta ja jäljentämisestä.

Muodollisena erona tiedustelussa on se, että tiedustelijat eivät ottaisi dokumenttia haltuunsa, vaan pelkästään salaa jäljentäisivät sen.

Koko keskiviikkona julkistettavan ison lakipaketin perusidea on, että Supo ja Puolustusvoimat saisivat valtuudet tiedustella, vaikka konkreettista rikosepäilyä tai rikoksen estämistarkoitusta ei olisi.

Postilähetyksen pysäyttämisen ja jäljentämisen ohella uutta on myös paikkatiedustelu. Paikkatiedustelu tarkoittaa yhtä tai useampaa käyntiä jossain tietyssä paikassa, josta on tarkoitus löytää ja jäljentää tiedustelun tarvitsema asiakirja tai muu tieto. Viranomaisten ei ole pakko kertoa asiakirjojen omistajalle, että hänen dokumenttejaan on valokuvattu tai skannattu, jos tuomistuin antaa tähän luvan.

Kopioinnista on kerrottava kohteille aina siinä tapauksessa, että tiedustelu on johtanut rikostutkintaan. Kenenkään vakituisessa kodissa ei kuitenkaan saisi käydä salaa, vaan oikeus koskisi esimerkiksi virastoja ja muita työpaikkoja, autoja sekä kahviloita ja muita yleisiä tiloja.

Ero nykyiseen on kuitenkin suuri, sillä nykyisessä poliisin tekemässä paikanetsinnässä paikan haltijalle on varattava tilaisuus olla läsnä.

Supon ja Puolustusvoimien tiedusteluvoimaa kasvattaisi myös kolmas uusi tiedonhankintakeino eli tietoliikennetiedustelu. Esitysten mukaan kyse on kohdennetusta valvonnasta, eikä Suomi aikoisi suodattaa kaikkea rajat ylittävää tietoliikennettä eli siis suorittaa ns. massavalvontaa.

Iso muutos on se, että Supo ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos saisivat oikeuden ihmisten ja organisaatioiden tietotekniseen tiedusteluun myös ulkomailla.

Kaikkia ihmisryhmiä ei kuitenkaan saisi tiedustella. Työryhmä kaavailee, että pappi, asianajaja, lääkäri ja toimittaja nauttisivat samankaltaista suojaa kuin rikostorjunnassa, kertoo Helsingin Sanomat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt