Suurten suomalaisten kansanterveystutkimusten laboratoriotyö on vuosikymmenten ajan tehty THL:n biokemian laboratoriossa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

HS: Professori varoittaa THL:ää – kansanterveyden seuranta voi vaikeutua

THL:n laboratorion mahdollista sulkemista perustellaan siirtymisellä uuteen aikaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) biokemian laboratorio uhataan sulkea. Lakkautusuhka on saanut laitoksen terveysseurantaa tekevät tutkijat ja asiantuntijat pelkäämään kansanterveystutkimuksen laadun ja jatkuvuuden puolesta.

– Oma käsitykseni on, että merkittävä osa kansanterveyden seurannasta vaarantuu tai menetetään kokonaan, jos laboratorion toiminta lakkaa. Joko ei pystytä tuottamaan vertailukelpoisia tietoja tai joitain tietoja ei pystytä tuottamaan lainkaan, sanoo Helsingin Sanomien haastattelema tutkimusprofessori Seppo Koskinen THL:n kansanterveyden arvioinnin ja ennakoinnin yksiköstä.

Suurten suomalaisten kansanterveystutkimusten laboratoriotyö on vuosikymmenten ajan tehty THL:n biokemian laboratoriossa.

Suomalaisten terveyttä, sairauksia ja terveyteen liittyviä riskejä selvittävät tutkimukset perustuvat seurantaan.

– Biokemian laboratorio analysoi terveystekijöitä suomalaisesta väestöstä, minkä pohjalta seurantatutkimukset tekevät johtopäätöksiä. Laboratoriotyö on väestön terveysseurannan laadun tae. Tällaisia laboratorioita ei maailmassa kovin montaa ole, toteaa tutkimusprofessori Pekka Jousilahti THL:n kansanterveyden edistämisen yksiköstä.

THL perustelee mahdollista laboratorion toiminnan lopettamista sillä, että laitos valmistautuu siirtymään uuteen aikaan.

THL:n pääjohtajan Juhani Eskolan mukaan nyt selvitetään, voitaisiinko osa laboratoriotyöstä korvata muulla tiedonkeruulla tai ulkoistaa.

– Laboratoriotoiminnot ovat palvelleet isojen väestöaineistojen analysointia tähän asti hyvin. Nyt katsomme, voidaanko niiden sijasta hyödyntää esimerkiksi sähköistä tiedonkeruuta. Luultavasti terveydentilasta on mahdollista saada tietoa muutenkin kuin yksittäisen ihmisen verinäytettä analysoimalla, Eskola sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt