Hallituksen puoliväliriihi pidettiin Säätytalolla. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

HS: Keskustan piirijohtajat tyytyväisiä kehysriiheen

Professorin mukaan keskustalla oli tietoinen tavoite nostaa profiiliaan.

Keskustan piirijohtajat ovat pääosin tyytyväisiä puolueen saavuttamiin tuloksiin kehysriihessä, selviää Helsingin Sanomien kyselystä.

Hallituksen kriisiytyneet neuvottelut venyivät yhdeksänpäiväisiksi. Hetken aikaa näytti siltä, että keskusta kaataa hallituksen.

Piirijohtajat antavat kiitosta turvetuelle ja pitävät hyvänä, että velkaantumista hillitään hieman. Moni piirijohtaja olisi kuitenkin toivonut tiukempaa talouskuria ja enemmän päätöksiä työllisyydestä.

Riihessä sovittiin, että vuonna 2022 ne ylitetään noin 900 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 noin 500 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2023 suunniteltuja menoja karsitaan noin 370 miljoonan euron arvosta. Säästöt ovat luonteeltaan pysyviä, joten ne alentavat kehykseen luettavia menoja myös vuodesta 2024 eteenpäin.

Hallitus päätti riihessä toimista, jotka sen mukaan toisivat 40 000–44 500 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tästä määrästä vain neljännes on valtiovarainministeriön kuittaamaa.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaaren mukaan piirit tukevat omaa puoluettaan vaalien lähestyessä.

– Keskustan piirijohtajien tyytyväisyyttä kehysriihen saavutuksiin voi selittää se, että heitä kuntavaalien alla miellytti puolueen profiilin nosto, hän sanoo HS:lle.

Ruostetsaaren mukaan keskustalla oli tietoinen tavoite nostaa profiilia ja vahvistaa asemaansa kehysneuvotteluissa niin, että sen leima vasemmiston ja vihreitten apupuolueena hälvenisi.

Varsinaisista tavoitteistaan keskusta sai kehysriihessä läpi vain osan, kuten tuen turvetuotannolle.

– Keskusta kyllä myös yritti ajaa talouskuriajattelua ja nopeampaa paluuta menokehyksiin mutta ei siinä juuri onnistunut. Myöskään työttömyysturvan porrastaminen ja paikallisen sopimisen edistäminen eivät edenneet, Ruostetsaari sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt