X
SULJE MAINOS
Ilmaston lämpenemisestä havainnollistava malli. LEHTIKUVA/MARJA AIRIO

HS: Ilmastolupauksiin ei ole luottamusta

Kansa suhtautuu pessimistisesti valtioiden antamiin ilmastolupauksiin.

Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia kansasta ei luota siihen, että ihmiskunta pystyisi hillitsemään ilmaston lämpenemistä Pariisin sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat sitoutuivat pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa ja tekemään kaikkensa, jotta lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen. Toistaiseksi valtioiden ilmastopoliittiset päätökset eivät kuitenkaan ole linjassa tavoitteiden kanssa. Tutkijoiden tämänhetkisen arvion mukaan nykytoimilla ilmasto lämpenisi noin 2,7 astetta.

Enemmistö suomalaisista ei näytä uskovan siihen, että ilmastotoimet etenisivät jatkossa nykyistä nopeammin. Joka viides suomalainen ei luota lainkaan siihen, että ihmiskunta pysyy Pariisin sopimuksen tavoitteissa. Puolet kansasta ei ole asian suhteen kovinkaan luottavaisia.

Vain kolmella prosentilla suomalaisista on vankka luottamus siihen, että ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistutaan.

Alle 30-vuotiaista vastaajista noin kolmannes on vähintäänkin melko luottavainen siihen, että lämpeneminen pysyy Pariisin sopimuksessa määritetyissä rajoissa. Koululaisista ja opiskelijoista näin ajattelee noin 30 prosenttia.

Samaan aikaan nuorten keskuudessa on kuitenkin myös syvää pessimismiä: lähes neljännes alle kolmikymppisistä ei luota lainkaan siihen, että Pariisin sopimuksen tavoitteissa voitaisiin pysyä.

Ikäryhmistä kaikkein pessimistisimpiä ovat nelikymppiset. 40–49-vuotiaista alle viidennes uskoo, että ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistutaan.

Myös vastaajan taloudellinen tilanne vaikuttaa selvästi suhtautumiseen. Niistä vastaajista, jotka kokevat arjessa niukkuutta, peräti 80 prosenttia ei luota mahdollisuuksiin torjua ilmastonmuutosta. Niistä vastaajista, jotka kokevat tulevansa mukavasti toimeen, näin ajattelee kaksi kolmasosaa.

Myös vasemmistoliiton kannattajat erottuvat erityisen pessimistisenä joukkona: heistä 95 prosenttia sanoo, ettei suhtaudu ilmastonmuutoksen torjuntaan lainkaan tai kovinkaan luottavaisesti. Vihreistä näin ajattelee 80 prosenttia. Vahvinta optimismi on Sdp:n kannattajien joukossa, jossa runsas kolmannes suhtautuu vähintään melko luottavaisesti asiaan.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanava -internetpaneelissa 1.–6. lokakuuta. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 025. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt