Vastaajista 33 prosenttia katsoo, että työelämän epävarmuuden vähentäminen lisäisi syntyvyyttä. LEHTIKUVA/PANU POHJOLA

HS-gallup: Näin suomalaiset lisäisivät syntyvyyttä

Kansan mielestä paras keino kannustaa hankkimaan lapsia olisi lisätä työelämän joustavuutta ja vähentää työelämän epävarmuutta.

Sen sijaan Helsingin Sanomien gallupin mukaan rahallinen korvaus, esimerkiksi lapsilisien korotus tai syntyneelle lapselle maksettava vauvaraha, ei suomalaisten mielestä motivoi lapsentekoon kovin hyvin. Myöskään ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden pidentämistä ei pidetä kovin tehokkaana keinona.

Kyselyn vastaajista 33 prosenttia lisäisi työelämän joustoja. Niitä ei kyselyssä määritelty tarkemmin, mutta yleensä ne tarkoittavat esimerkiksi sitä, että työntekijä voi perhetilanteensa mukaan tehdä etä- tai osa-aikatöitä, käyttää sujuvasti perhevapaita ja saada toiveidensa mukaisia työvuoroja.

Joustoihin uskoo keskimääräistä useampi ylempi toimihenkilö ja hyvin koulutettu, joiden työ on usein sellaista, että joustot soveltuisivat siihen. Joustot saavat kannatusta myös niiltä, jotka kertovat äänestävänsä kokoomusta, keskustaa tai vihreitä. Myös moni vasta työelämään tulossa oleva opiskelija pitää joustavuutta hyvänä keinona rohkaista lapsentekoon.

Vastaajista 33 prosenttia katsoo, että työelämän epävarmuuden vähentäminen lisäisi syntyvyyttä.

Työelämän epävarmuuden hälventämiseen uskovat keskimääräistä useammat alemmat toimihenkilöt, yrittäjät, 50 vuotta täyttäneet ja iäkkäämmät sekä SDP:tä tai vasemmistoliittoa kannattavat.

Kolmetoista prosenttia vastaajista arvioi, että rahallinen korvaus kannustaisi hankkimaan lapsia. Seitsemän prosenttia vastaajista arvioi, että ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentäminen tuottaisi tulosta lapsiluvussa. Alle kymmenen prosenttia uskoo syntyvyyden kohenevan, jos varhaiskasvatuksen laatua parannettaisiin tai siitä tehtäisiin laajemmin maksutonta.

Gallupissa kysyttiin myös, mikä olisi vastaajien mielestä paras tapa pitää työikäisen väestön määrä mahdollisimman suurena.

Lähes puolet, 46 prosenttia, kannatti ensisijaisesti sitä, että täällä jo asuvia yritettäisiin kannustaa hankkimaan lapsia. Liki kolmannes, 29 prosenttia, piti parhaana keinona työperäistä maahanmuuttoa.

Maahanmuuton lisäämisen kannalla ovat pääkaupunkiseudulla asuvat, eniten koulutetut ja eniten ansaitsevat sekä yksin asuvat.

Suomalaisten omia ponnisteluja syntyvyyden lisäämiseksi kannattavat etenkin vähemmän koulutetut, keskituloiset, työväestö ja alemmat toimihenkilöt. Ajatus saa kannatusta enemmän maaseudulla kuin kaupungeissa. Puolueiden kannattajista tukea tulee keskustasta, SDP:stä ja perussuomalaisilta.

Kokoomuslaiset, vasemmistoliittolaiset ja vihreät ajattelevat, että työikäisten määrää voidaan parhaiten ylläpitää helpottamalla maahanmuuttoa.

Tutkimusaineisto kerättiin puhelimitse 12.–27.12.2018 haastattelemalla 1 002:ta henkeä, jotka edustavat 18–79-vuotiaita ja asuvat Manner-Suomessa. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen teki HS:n tilauksesta Kantar TNS.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt