X
SULJE MAINOS
Kunnille on kertynyt merkittävästi hoitovelkaa koronapandemian seurauksena. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Hoitovelka huolettaa suomalaisia

Kansalaisilla on suuri huoli koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta.

Tehyn kyselyn mukaan 69 prosenttia kansalaiskyselyyn vastanneista kertoo olevansa jokseenkin tai erittäin huolissaan hoitovelasta.

Eniten huolta aiheuttavat henkilökohtaisen hoitoon pääsyn ja hoidon aloituksen viivästyminen (58 %) ja sairauksien diagnosoinnin viivästyminen (52 %). Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat myös tulevien aluevaalien pääteema.

Aula Rearch toteutti Tehyn toimeksiannosta syyskuussa kyselyn, joka kartoitti kansalaisten mielipiteitä koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta, sote-uudistuksesta ja aluevaaleista.

Kansalaisten huolta lisännee, että vain 30 prosenttia vastaajista uskoo, että Suomessa on riittävästi työvoimaa hoitovelan purkamiseen. Lisäksi kansalaiset ovat huolissaan hoitohenkilöstön jaksamisesta, sillä 51 prosenttia ilmoitti huolenaiheekseen terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisen.

Suomalaiset pitävät palkkojen nostamista parhaana keinona vastata hoitajapulaan. Tätä mieltä oli 73 prosenttia vastaajista. Toiseksi parhaana keinona nähtiin työolojen parantaminen (62 %) ja kolmantena hoitajavastaanotot (50 %).

Vastaajista 82 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että sote- ja varhaiskasvatusalan houkuttelevuutta ja henkilökunnan saatavuutta on lisättävä palkankorotusten kautta.

Kyselystä selvisi myös, että 65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että verotuloista pitäisi käyttää nykyistä suurempi osa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sote-uudistuksen tuntemus on jäänyt kansalaisten keskuudessa vajavaiseksi. Vastaajista 65 prosenttia sanoo tuntevansa uudistuksen vain pintapuolisesti.

Kyselyyn vastasi 1 037 työikäistä suomalaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt