Hoitohenkilökunta ottaa koronavirusnäytteitä Salon terveyskeskuksen ulkopuolella elokuussa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Hoitoon pääsy huolettaa suomalaisia

Ifin kyselyssä kaksi kolmesta oli huolissaan hoitohenkilöstön määrän riittävyydestä tulevaisuudessa.

Korona on saanut suomalaiset huolestumaan terveydenhoitohenkilöstön riittävyydestä ja hoitoon pääsystä, kertoo vakuutusyhtiö If teettämänsä kyselyn perusteella.

Kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta oli huolissaan terveydenhoitohenkilöstön määrän riittävyydestä tulevaisuudessa. Lähes yhtä paljon huolettivat kiireettömään hoitoon pääsyn vaikeutuminen jatkossa koronan myötä, julkisen terveydenhuollon laadun heikentyminen koronan vuoksi sekä jonkun läheisen sairastuminen koronaan.

– Noin puolet suomalaisista arvioi, että lääkäriin on tällä hetkellä vaikea päästä. Ennen koronaakin keskustelua terveydenhuollon tulevaisuudesta on leimannut epävarmuus. Vakuutusyhtiössä tämä on näkynyt jo jonkin aikaa voimakkaana sairausvakuutusten kysynnän kasvuna, kertoo tiedotteessa Ifin yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala.

Koronaan sairastuminen huoletti 40 prosenttia vastaajista. Yleisin huoli oli yli 60-vuotiailla sekä niillä, jotka kokevat terveytensä huonoksi. Huoli koronaan sairastumisesta oli suurempi läheisten kuin omasta puolesta. Naiset olivat miehiä huolestuneempia kaikista koronaan ja terveydenhuoltoon liittyvistä riskeistä.

Yli puolet vastaajista koki oman terveytensä vähintään melko hyväksi. Hoikkalan mukaan hieman yllättäen korona-aika ei näytä vaikuttaneen negatiivisesti oman terveydentilan kokemiseen.

– Useimmiten terveytensä huonoksi arvioivat jälleen 50–59-vuotiaat. Heidänkin joukossaan on kuitenkin selvästi edellisvuotta enemmän niitä, jotka kokevat terveytensä hyväksi. Tämä ikäluokka ei ehkä ole kokenut poikkeusaikaa samalla tavalla kuormittavaksi kuin vaikka pienten lasten vanhemmat, vaan omalle hyvinvoinnille on voinut jäädä jopa aiempaa enemmän aikaa, Hoikkala arvioi.

Parhaaksi terveytensä kokivat alle 30-vuotiaat, korkeimman tulo- ja koulutustason omaavat sekä ne, joilla on terveysvakuutus tai työterveyshuolto käytössään.

– Huonoksi terveytensä kokevat näyttävät valitettavasti panostavan kaikkein vähiten ennaltaehkäisyyn. He myös sanovat muita harvemmin tietävänsä, mihin ottaa yhteyttä, jos on huoli omasta tai läheisen terveydestä. Tämä on selkeä haaste ja tämä joukko tarvitsisi tukea siihen, kuinka jaksaa edistää omaa hyvinvointia, Hoikkala huomauttaa.

Vastaajista kaksi kolmesta kertoi menevänsä lääkäriin vasta, kun mikään muu ei auta. Tämä ei Hoikkalan mukaan helpota erilaisten vaivojen ennaltaehkäisyä ja havaitsemista varhaisessa vaiheessa.

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimuksessa haastateltiin 1001 aikuisikäistä suomalaista. Virhemarginaali oli noin 2,8 prosenttuyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt