LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Hoitomaksu voi pakottaa kodista sairaalaan

Jotkut kunnat perivät maksun sairastuneelta siitä, että hän tekee dialyysihoidon itsenäisesti.

Suomessa on sairaanhoitopiirejä, jotka perivät kotihemodialyysihoitoa täysin itsenäisesti tekevältä potilaalta sarjahoitomaksun 11,40 euroa jokaisesta kotona toteutetusta hoitokerrasta.

– Erilaiset maksukäytännöt koti- ja sairaalahoidossa asettavat sairastuneet eriarvoiseen asemaan, toteaa tiedotteessa Munuais- ja maksaliiton edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija Maria Ruuskanen.

Joissakin sairaanhoitopiireissä kotidialyysihoitoa voi tehdä kotisairaanhoidon avustamana. Tästä peritään liiton mukaan pääsääntöisesti kotisairaanhoidon asiakasmaksu, vaikka kyse on kotiin viedystä erikoissairaanhoidosta. Kotisairaanhoidon asiakasmaksu on tulosidonnainen, eikä se kerrytä terveydenhuollon maksukattoa.

Munuais- ja maksaliitto varoittaa, että nykyiset maksut voivat estää kotihoidon, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää sairaaladialyysi. Riippumatta siitä, tehdäänkö dialyysihoito sairaalassa vai kotona, ovat sairastamisen kulut useille sairastuneista kohtuuttomat.

– Nykyistä asiakasmaksujen tasoa on laskettava ja vuosiomavastuut yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Asiakasmaksut eivät saa vaarantaa heikosti toimeentulevien pitkäaikaissairaiden toimeentuloa, Ruuskanen painottaa.

Kotidialyysihoito on liiton mukaan kunnalle edullisempaa kuin sairaalassa toteutettava dialyysihoito, joka maksaa noin 60 000 euroa vuodessa hoidossa olevaa kohti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt