Laivaa lastataan Vuosaaren satamassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Hintojen nopea nousu piti viennin kasvussa

Viennin määrä laski syyskuussa vuodentakaisesta yli neljä prosenttia, mutta vientihinnat nousivat lähes kahdeksan prosenttia.

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi syyskuussa vuodentakaisesta kaksi prosenttia hieman yli 5,1 miljardiin euroon. Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viennin määrä laski 4,4 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 7,9 prosenttia.

Viennin kasvuun vaikutti syyskuussa erityisesti viime kuukausien tapaan paperimassan viennin nopea kasvu. Kasvua kertyi 47 prosenttia syyskuussa, kun massan vientihinnat nousivat 36 prosenttia ja vientimäärät kahdeksan prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi yhdeksän prosenttia syyskuussa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi kuusi prosenttia vientihintojen kasvun myötä. Sahatavaran vienti kuitenkin pieneni yhdeksän prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti laski viisi prosenttia.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan kuusi prosenttia syyskuussa. Henkilöautojen vienti laski 11 prosenttia 248 miljoonaan euroon ja 10 942 autoon.

Metallien ja metallituotteiden vienti kohosi seitsemän prosenttia syyskuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 19 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle.

Öljytuotteiden viennin arvo laski kaksi prosenttia, kun vientihinnat nousivat mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kasvoi 11 prosenttia syyskuussa.

Elintarvikkeiden vienti väheni 12 prosenttia.

Myös tuontihinnat nousivat vauhdilla

Tuonti kasvoi syyskuussa yhden prosentin 5,3 miljardiin euroon. Tuonnin määrä laski 7,2 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 10,1 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti 38 prosenttia syyskuussa. Investointitavaroiden tuonti pieneni kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonti 22 prosenttia.

Kulutustavaroiden tuonti pieneni seitsemän prosenttia. Myös elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski kuusi prosenttia.

Kauppatase oli syyskuussa 165 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes kaksi miljardia euroa, mikä oli hiukan enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yhteenlaskettu vienti kasvoi seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt