Hiljaiset sydäninfarktit esiintyvät ilman merkittäviä tai tunnistettavia oireita. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Hiljainen sydäninfarkti voi jäädä huomaamatta

Oulun yliopiston tutkijat selvittivät hiljaisten sydäninfarktien esiintyvyyttä sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhreilla.

Hiljainen sydäninfarkti voi jäädä kokonaan huomaamatta, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta.

Yliopiston kardiologian tutkimusryhmä löysi sydänlihaksesta arven peräti 42 prosentilla sepelvaltimotaudista johtuvan sydänperäisen äkkikuoleman uhreista, joilla ei ollut havaittu sepelvaltimotautia ennen menehtymistään.

Tutkimuksen mukaan arpi johtuu sydäninfarktista eli jopa neljä kymmenestä sepelvaltimotautia sairastavasta sydänperäisen äkkikuoleman kohdanneesta oli sairastanut aiemman hiljaisen sydäninfarktin.

– Hiljaiset sydäninfarktit esiintyvät ilman merkittäviä tai tunnistettavia oireita. Arvion mukaan jopa puolet kaikista sydäninfarkteista jää huomaamatta kliinisesti, tiedotteessa todetaan.

Hiljaisten sydäninfarktien havaittiin olevan yhteydessä miessukupuoleen, sydänkammioiden seinämien paksuuntumiseen eli hypertrofiseen sydämeen sekä rasitusperäiseen äkkikuolemaan. Ennen kuolemaa nauhoitettu EKG oli poikkeava kahdella kolmasosalla uhreista.

Tutkimuksessa selvisi, että huomattavalla osalla sepelvaltimotautiin liittyvien sydänperäisten äkkikuolemien uhreista oli ollut aiempi sydäninfarkti ilman sepelvaltimotaudin diagnoosia.

– Osa näistä hiljaisista infarkteista olisi mahdollisesti ollut tunnistettavissa ennen kuolemaa nauhoitetusta EKG:stä.

Tulevaisuudessa myös muita tehokkaampia kuvantamismenetelmiä, kuten esimerkiksi sydämen magneettikuvausta, voitaisiin käyttää hiljaisten sydäninfarktien diagnosoimiseen EKG:n lisäksi.

Potilaiden seulominen magneettikuvauksella ei ole toistaiseksi kuitenkaan kovin kustannustehokasta. EKG-seulonta voisi olla järkevää tunnistettaessa henkilöitä, joilla on suuri sydäninfarktin riski, ja joille jatkotutkimukset olisivat aiheellisia.

– Kun aiemmin sairastettu hiljainen sydäninfarkti on tunnistettu, sekundaaripreventio on aiheellinen aivan kuin kliinisesti tunnistetussa sydäninfarktissakin.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hiljaisten sydäninfarktien esiintyvyys sydänperäisten äkkikuolemien uhreilla, joilla ei aiemmin ollut tiedossa sepelvaltimotautia.

Lisäksi tarkoituksena oli selvittää mahdolliset hiljaiseen sydäninfarktiin ja sydänperäiseen äkkikuolemaan liittyvät EKG-muutokset.
Sydänperäiset äkkikuolemat ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Artikkeli julkaistiin JAMA Cardiology -lehdessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt