Hiilamo, Lepomäki, Pöysti, Soininvaara ja Vartiainen esittävät yhtäläistä ansioturvaa kaikille

Viiden talousasiantuntijan raportissa esitetään ansiosidonnaista työttömyysturvaa kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin.

Perjantaina julkistetun raportin kirjoittajat ovat professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr.) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.

He esittävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Työttömyyskassan jäsenyys ei olisi kriteeri ansiosidonnaisen saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikentäisi työttömyysturvaa.

Ansioturva rahoitetaan nykyisin 95-prosenttisesti valtion budjetista ja lakisääteisistä työttömyysvakuutusmaksuista. Kirjoittajat esittävät maksuosuutta 100 prosenttiin ja hallinnon siirtämistä työttömyyskassoilta julkiselle vallalle.

Korotettu päiväraha ulotettaisiin kaikille työttömille ensimmäisen 100 päivän ajalta. Jotta reformi olisi kustannusneutraali, lyhenisi etuuden enimmäiskesto nykyisestä 400-500 päivästä 250 päivään.

Reformi tähtää kirjoittajien tiedotteen mukaan korkeampaan työllisyysasteeseen, pienempään julkistalouden kestävyysvajeeseen ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen lain edessä.

– Työttömyysvakuutusmarkkinoilla vallitsee taloustieteellisin termein moraalikato. Vakuutuksen myöntäjällä eli työttömyyskassalla ei ole täysimääräisiä kannustimia pienentää vakuutustapahtuman todennäköisyyttä – eli työttömyyttä – kun se itse kattaa kustannuksista vain murto-osan. Järjestelmä luo tehottomuutta ja tulee veronmaksajalle kalliiksi, Elina Lepomäki toteaa tiedotteessa.

– Hyvässä vakituisessa työsuhteessa työskentelevä henkilö saa ostettua itselleen korkean ansiosidonnaisen työttömyysturvan jopa kahdeksi vuodeksi maksamalla vain reilun satasen työttömyyskassamaksun vuodessa. Tukikausi on lähes yhtä pitkä, vaikka kieltäytyisi aktivointitoimista. Pitkän työttömyyden on osoitettu heikentävän työllistymisvaihtoehtoja jatkossa, joten julkisen vallan ei tulisi siihen kannustaa, Juhana Vartiainen huomauttaa.

Osmo Soininvaaran mukaan ”on luonnollista, että työtön yrittää kohentaa taloudellista tilaansa pienimuotoisella yritystoiminnalla, mutta tämän työttömyysturvan säännöt nyt käytännössä estävät”.

– Kansalaisten perustuslaillinen yhdenvertaisuus edellyttäisi, että suoritetut vakuutusmaksut ja toisaalta vakuutusetuudet vastaisivat paremmin toisiaan. Julkisen vallan tulisi olla neutraali sen suhteen missä muodossa työ suoritetaan, Tuomas Pöysti toteaa.

Juhana Vartiaisen mukaan ”nykyinen pitkään kestävä ansiosidonnainen päivärahamalli vaikuttaa kielteisesti työllistymisen kannustimiin ja luo pahimmillaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Se heikentää julkistalouden kantokykyä”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt