Liikennettä Helsingissä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Pääkaupunkiin tiemaksut? Näin puolueet vastaavat

Helsingin suurimmista puolueista kokoomus vastustaa tiemaksuja ja vihreät kannattaa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus valmistelee lakia, joka mahdollistaisi tiemaksujen keräämisen. Hallitus nimittää niitä ”ruuhkamaksuiksi”. Liikenneministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan päätös maksujen säätämisestä tulisi kunnille. Maksut ovat puhuttaneet etenkin pääkaupunkiseudulla. Tiemaksuja on esitetty Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmassa olennaisena keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen. HSL:n mallissa tiemaksu olisi tavallisesti 1,5-2 euroa matkaa kohden. Joidenkin arvioiden mukaan se voisi merkitä 700-900 euron vuosikustannuksia päivittäin töissä autollaan käyvälle. Joidenkin kohdalla summa voisi olla jopa 1 200 euroa vuodessa.

Verkkouutiset kysyi sähköpostitse Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajilta, tulisiko pääkaupunkiin säätää tiemaksut. Ryhmien puheenjohtajia ohjeistettiin vastaamaan kyllä tai ei, ja perustelemaan vastauksensa lyhyesti.

Suurimmista ryhmistä kokoomus vastustaa maksuja kun taas vihreät kannattaa. SDP:n mielestä asiaa pitää selvittää, ja maksuista suorittaa kokonaisarvio ennen päätöstä. Vasemmistoliitto on maksujen kannalla.

Vastaukset ja perusteluja kysymykseen, tulisiko Helsinkiin säätää ruuhkamaksut, on kerätty alle.

Kokoomus, Daniel Sazonov – EI

Kokoomusryhmän kanta ruuhkamaksuihin on ollut kielteinen. Erityisen ongelmallista olisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut vain Helsingissä, sillä pääkaupunkiseutu on yhtenäinen asumisen ja työssäkäynnin alue.

Vihreät, Kaisa Hernberg – KYLLÄ

Vihreät kannattavat ruuhkamaksuja. Ne on monissa Euroopan kaupungeissa todettu toimivaksi keinoksi hillitä henkilöautoliikenteen kasvua. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä myös nimesi ruuhkamaksut keskeiseksi keinoksi liikenteen päästöjen vähentämisessä.

SDP, Eveliina Heinäluoma – EOS

Emme ota kantaa ennen kuin riittävät selvitykset ovat päätöksenteon pohjalla. Mielestäni Helsingin kannattaisi selvittää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ruuhkamaksujen käyttöönoton vaikutuksia ja mahdollisia hyötyjä. Päätöksiä ei pidä tehdä ilman selvityksiä ja kokonaisarviointia. Tavoitteena tulee olla sujuva liikenne sekä asukkaiden että elinkeinoelämän näkökulmasta.

Vasemmistoliitto, Anna Vuorjoki – KYLLÄ

Ruuhkamaksut olisivat tehokas keino vähentää yksityisautoilua Helsingissä, mikä vähentäisi ilmastopäästöjä ja lisäisi keskustan viihtyisyyttä. Ruuhkamaksuilla voitaisiin kerätä rahaa esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämiseen ja joukkoliikennemaksujen alentamiseen.

RKP, Björn Månsson – KYLLÄ

Kyllä, lähinnä ulkopaikkakuntalaisille jotka haluavat omilla autoillaan käydä Helsingin keskustassa. Ei helsinkiläisille jotka itse asuvat keskustassa. Olisin toivonut, että keskustatunneli maksuineen olisi voinut korvata ruuhkamaksut, mutta jos ja kun se on nyt torpattu, niin jonkinlaiset ruuhkamaksut esimerkiksi Tukholman malliin tulevat tarpeellisiksi. Ryhmässämme on kuitenkin erilaisia käsityksiä asiasta.

PS, Mika Raatikainen – EI

Autot kuuluvat kaupunkiin eikä Helsingissä ole oikeista ruuhkista tietoakaan. Vihervasemmisto yrittää keinolla millä hyvänsä saada omituisen ideologiansa mukaisesti kaikki sullottua massaliikennevälineisiin tai talvipyöräilyn pariin ja autoilun kaikenlainen kurittaminen ja kuristaminen keinoilla millä hyvänsä (ei parkkipaikkoja, ruuhkamaksut, kaupunki”bulevardit” ym. älyttömyydet) tähtäävät vain ja ainoastaan siihen.

Keskusta, Terhi Peltokorpi – EOS

Helsingin keskusta ei ole ottanut tiukkaa kantaa ruuhkamaksujen puolesta tai vastaan. Mielestämme asiaa on selvitettävä tarkkaan ja arvioitava mitä ruuhkamaksut vaikuttaisivat liikkumiseen ja esimerkiksi yrittäjiin ja pienituloisiin, joiden on välttämätöntä liikkua autolla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Monissa osissa Helsinkiä tai koko pääkaupunkiseutua joukkoliikenne ei ole vielä riittävän hyvällä tasolla, jolloin moni valitsee oman auton ja liikkuu sillä. Selvityksessä on arvioitava erilaisia malleja ja niiden toimivuutta. Lopullinen kantamme maksuihin riippuu hieman myös siitä, miten ne oltaisiin toteuttamassa.

Siniset, Sampo Terho – EI

Sininen valtuustoryhmä ei missään tapauksessa hyväksy ruuhkamaksuja, koska autoilu on monille välttämätöntä työn, opiskelujen tai harrastamisen takia. Liikkumisen ja autoilun verotusta pitäisi pikemminkin laskea. Toimeliaisuudesta ei pitäisi rangaista, ja autoilua on vaikeutettu Helsingissä muutenkin jo aivan liikaa.

Liike Nyt, Mirita Saxberg – KYLLÄ

Sellaiset voitaisi mielestäni ottaa käyttöön, mutta hyvin nimellisillä veloituksilla ja mahdollisesti ainoastaan ulkopaikkakuntalaisille. Kaupunkia kuormittaa tulevaisuudessa kasvava autokanta, kun helsinkiläisten määrä nousee.

KD, Mika Ebeling – EI

En kannata ruuhkamaksuja.

Feministinen puolue, Katju Aro – KYLLÄ

Kannatamme. Paras menettelytapa tulisi selvittää tietoon perustuen vaikutusarvioinneilla.

Piraattipuolue, Petrus Pennanen – EI

En kannata nykyisessä keskustatunnelittomassa tilanteessa. Tukholmassa on ruuhkamaksut, mutta myös paljon tunneleita.

Terve Helsinki, Paavo Väyrynen – EI

En kannata.

Teknistä valvontaa vai tietulleja?

Verkkouutiset kysyi ruuhkamaksuihin myönteisesti suhtautuvilta, tulisiko maksut toteuttaa teknisen valvonnan, kuten kameroiden tai GPS-paikannuksen avulla vai jollain toisella tavalla, esimerkiksi perinteisillä tietullipisteillä.

Vastauksissa nousivat esiin yhtäältä älyteknologia ja valvonta, mutta toisaalta huoli yksityisyydensuojasta.

– Toteutukseen käytettävien ratkaisujen pitää olla toimivia, luotettavia ja kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä. Tässä vaiheessa ei mielestäni kannata vielä lukkiutua tiettyyn teknologiaan vaan kartoittaa muissa eurooppalaisissa kaupungeissa käytössä olevia ratkaisuja ja kokemuksia niistä. Erityisesti Tukholman ratkaisuista on hyvä ottaa oppia Helsingissä, vihreiden Kaisa Hernberg esimerkiksi totesi.

Maksuja niin ikään puoltava vasemmistoliiton Anna Vuorjoki totesi puolestaan pitävänsä sähköistä paikannusta ongelmallisena. Hänen mielestään asia tulisi hoitaa ”jollain toisella tavalla”.

RKP:n Björn Månssonin mukaan maksut olisi taas kerättävä ”tietenkin teknisen valvonnan avulla”.

– Ei missään tapauksessa pysähdyksiä vaativalla järjestelmällä, joka on tullut tutuksi amerikkalaisista elokuvista ja tv-sarjoista, hän toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt