Esikoulupaikkaa tarjotaan lapsen omalta asuinalueelta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Helsinki tarjoaa esikoulupaikat tekstiviestillä

Esiopetuspaikkaa voi halutessaan muuttaa perinteisen palvelupolun kautta.

Helsinki tarjoaa ensi syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille sopivaa esiopetuspaikaa ilman hakemusta koko kaupungissa.

Lapsen huoltaja saa kaupungilta tekstiviestin, johon vastaamalla esiopetuspaikan voi ottaa vastaan. Tekstiviesti lähetetään vanhemmille, joiden lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

– Haluamme helpottaa helsinkiläisten arkea ja ennakoida asukkaiden palvelutarpeita. Ennakoivat palvelut säästävät asukkaiden aikaa ja vaivaa. Esiopetuspaikan tarjoaminen tekstiviestillä on hieno ja konkreettinen toimenpide kohti näitä tavoitteita, pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo tiedotteessa.

Ne huoltajat, joiden lapset eivät ole kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa, eivät saa tekstiviestiä, vaan he hakevat esiopetuspaikkaa yhä toistaiseksi täyttämällä hakemuksen.

Paikkaa tarjotaan omalta asuinalueelta

Helsingin esiopetusikäisistä eli 6-vuotiaista lapsista yli 90 prosenttia on kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kaupungilla on jo olemassa tieto siitä, missä osoitteessa esiopetusikäiset lapset asuvat ja mitkä ovat heidän oman alueensa esiopetusta järjestävät toimipaikat. Tätä tietoa hyödyntämällä palvelut voidaan ohjata asiakkaille.

Paikkaa tarjotaan lapsen omalta asuinalueelta siten, että esiopetusmatka on lapselle mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. Samalla halutaan taata ehyt opinpolku eli sujuva tulevaan kouluun jatkaminen.

Esiopetuksen oppilaaksi oton perusteet koskevat sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta.

Kokeilussa yli 90 prosenttia vastaanotti paikan

Helsinki testasi alkuvuonna 2020 ennakoiden tarjottavaa esiopetuspaikkaa kahdella varhaiskasvatusalueella. Reilusta tuhannesta pilottialueen huoltajasta, joille viesti lähetettiin, yli 90 prosenttia vastasi viestiin. Viestiin vastanneista yli 90 prosettia myös otti tarjotun paikan vastaan.

Loput perheistä sopivat esiopetuksesta tai kaupungin tarjoaman paikan vaihtamisesta jättämällä hakemuksen.

Ennakoiva esiopetuspaikan tarjoaminen sujuvoittaa esiopetusikäisten lasten huoltajien lisäksi myös päiväkodinjohtajien työtä, sillä hakemusten käsittely jää pääosin pois.

Ennakoiva esiopetuspaikan tarjonta ei pakota huoltajaa vastaanottamaan tarjottua paikkaa, vaan esiopetuspaikkaa voi halutessaan muuttaa perinteisen palvelupolun kautta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt