Ankkalampi-ketjun päiväkoti Lauttasaaressa Helsingissä. Yksityisen Ankkalampi-ketjun päiväkoti on toiminut asemakaavassa varastoksi määritellyssä rakennuksessa. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Helsingissä 71 päiväkodin rakennuslupa on puutteellinen

Yhteensä 43 päiväkodille ei ollut lainkaan haettu rakennuslupaa ja puutteita löytyi myös kaupungin omista päiväkodeista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) käynnistämässä päiväkotiselvityksessä käytiin läpi sekä yksityisten että kaupungin omien päiväkotien rakennuslupia. Valmistelu esitutkintapyyntöön on valmisteilla ainakin Ankkalampi Oy:stä.

Ankkalampi-päiväkotiketjun ongelmien paljastuttua Vapaavuori käynnisti 30. tammikuuta selvityksen Helsingin yksityisten palveluntuottajien sekä kaupungin omien varhaiskasvatustilojen lupatilanteen kartoittamiseksi sekä sen perusteelliseksi selvittämiseksi.

Selvitys osoittautui hankalaksi, koska kaupungilla ei ole tietojärjestelmää, jossa olisi listattuna päiväkotitilat ja niiden rakennuslupatilanne. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että Helsingin yhteensä 703 päiväkotitilasta löytyi 107 tilaa, joissa joko oli rakennuslupapuutteita tai rakennusluvan tilanne oli epäselvä.

Selvityksen aikana näistä 36 muuttui statukseltaan selväksi, koska rakennuslupa oli olemassa tai se myönnettiin selvitetyksi. Selvitys jatkuu edelleen 77 yksityisen palveluntuottajan päiväkotitilan kohdalla. Kaikki kaupungin tilat on käyty läpi.

– Kaupungin prosessit ovat pettäneet sekä kasvatuksen ja koulutuksen että kaupunkiympäristön toimialoilla. Puutteita on ilmennyt aivan hiljattain perustetuissa päiväkodeissa kuten myös vuosikymmeniä sitten perustetuissa yksiköissä, joten mikään yksittäinen asia tai organisaatiouudistus ei selitä prosessipuutteita, sanoo Vapaavuori.

Yhteensä 71 päiväkotitilaa tunnistettiin sellaisiksi, jotka olivat käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää. 43 kohteessa rakennuslupaa ei ollut haettu, 16 kohteessa rakennuslupa on vireillä ja 12 kohteelle rakennuslupa oli myönnetty, mutta vaadittavaa käyttöönottokatselmusta ei ole tehty ennen päiväkodin käyttöönottoa.

Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa.

– Yksittäisten päiväkotien tilanteen osalta on tärkeää, että tiedotamme ensin perheitä sekä toisaalta päiväkotiyrittäjiä ja päiväkotien johtajia, pormestari sanoo.

Vastuu kaupungin omien päiväkotien rakennuslupien hakemisesta on kaupungin hallintosäännön ja vastuujaon mukaan kaupunkiympäristön toimialalla. Yksityisten päiväkotien kohdalla palveluntuottaja on vastuussa siitä, että kaikki sen päiväkotitoimintaa koskevat luvat ovat kunnossa.

Vapaavuori toteaa, että kaupungilla on paljon kehitettävää lupaprosesseissa.

– Tätä asiaa ei ole kuitenkaan vaikea saada kuntoon ja korjaustoimet on jo aloitettu. Olen vakuuttunut, että kaikki kaupungin tilat saadaan syksyyn mennessä kuntoon. Jos on jokin yksittäinen tila, jossa tämä ei jostain syystä ole mahdollista, kaupunki hankkii korvaavan tilan. Varmistamme myös riittävät resurssit rakennuslupahakemusten kuntoon laittamiseen ja puutteellisten lupien käsittelyyn sekä valvontaan, kehitämme tiedonkulkua kaupungin eri toimijoiden välillä ja kiinnitämme huomiota rakennusvalvontaviranomaisten palvelurooliin, hän sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt