Kaupunki keräsi veroja vuonna 2018 yhteensä 3 416,6 miljoonaa euroa. LEHTIKUVA / SAMI HALINEN

Helsingin verotulot kasvoivat, kunnallisveroa kevennettiin

Pääkaupungin verotulojen kehitys pysyi maan keskiarvoa parempana.

Helsingin vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin talous on vakaalla pohjalla.

Tilikauden tulos oli 386,8 miljoonaa euroa eli lähes 200 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi. Myönteisen kehityksen taustalla on muun muassa ennakoitua vauhdikkaammin kasvaneet vero- ja valtionosuustulot. Myös korkomenot jäivät talousarviota vähäisemmiksi.

Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 prosenttia. Kasvu oli maltillista verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin tai koko kuntakenttään.

Verotuloja kertyi 3,42 miljardia euroa eli kokonaisverotulot toteutuivat 35,8 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeampina. Verotuloa kertyi yhteisöverotuotot ja kiinteistövero mukaan luettuna 1,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Helsingin verotulojen kehitys pysyi maan keskiarvoa parempana, vaikka kunnallisveroprosenttia laskettiin puolella prosentilla vuoden 2018 alussa. Myös ansiotuloveropohja on kasvanut viime vuosina muuta Suomea vauhdikkaammin.

Helsingissä asui vuoden 2018 lopussa noin 649 800 asukasta eli 6 500 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Viime vuonna kaupunki investoi 625 miljoonaa kasvavan kaupungin tarpeisiin. Helsingin täytyy varmistaa, että kaupungin kasvu tapahtuu kestävästi. Tämä edellyttää investointeja palveluihin, liikenneratkaisuihin ja asumiseen, pormestari Jan Vapaavuori toteaa tiedotteessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt