Heikki Autto. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Heikki Autto US:lle: Maahanmuuttajilla turhan hyvät kannustimet

Kansanedustaja haluaisi tulijaperheiden äideistä esikuvia miehilleen.

Maahanmuuttajaperheiden äitien mahdollisuuksia kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään on parannettava, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto Uuden Suomen haastattelussa.

Äideistä voisi Autton mukaan tulla ”kannustavia esimerkkejä” miehilleen. Maahanmuuttajaäitien kannustimet pysyä kotona ovat nyt hänestä ”turhan hyvät”.

– Jos mietitään sitä, että meillä pitäisi olla mahdollisimman paljon kannusteita niille perheille, jotka kykenevät huolehtimaan lapsistaan, ja sitten taas esimerkiksi maahanmuuttajaperheillä (on) vähän turhan hyvät kannustimet siihen, että äiti jää kotiin ja hänen elämänuransa on vain hoitaa niitä lapsia. Näiden yhteensovittaminen on se iso kysymys.

– Maahanmuuttajaperheiden äideillä pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus päästä myös integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, oppia kieli ja kotoutua, saada suomalaisia ystäviä. Sitä kautta maahanmuuttajaperheiden äidit toimisivat kannustavina esimerkkeinä myös niille omille miehilleen ja pysyisivät auttamaan omia lapsiaan koulupolulla, Autto sanoo US:lle.

Autto tiedostaa, että perhepoliittisessa keskustelussa on myös hankalia piirteitä. Esimerkiksi maahanmuuttajaperheillä suuret lapsimäärät voivat koitua integroitumisen kannalta vaikeaksi.

– Samaan aikaan me nähdään, että meillä on lastensuojelussa jouduttu sijoittamaan lapsia omista kodeista pois valtavia määriä. Meillä on hankala kohtaanto-ongelma: että semmoisilla perheillä, joissa ei pystytä huolehtimaan lapsista, on vähän liikaa lapsia, niissä perheissä, joissa pystyttäisiin, ei ole ollenkaan lapsia. Tämä on tosi hankala keskustelu, koska ei pidä tietenkään myöskään tuomita ihmisiä eikä me voida sillä tavalla sanoa, että jossain on liikaa lapsia. Mutta onhan se totta, että maahanmuuttajaperheillä, joilla on vaikka kymmenen, se muodostuu sellaiseksi yli sukupolvien periytyväksi vaikeudeksi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, Autto sanoo US:lle.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt