X
SULJE MAINOS
Lomautettujen henkilöiden määrä kasvoi viime vuonna edellisestä vuodesta 225000 (+636 %) henkilöllä. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

He joutuivat lomautetuksi tai työttömäksi koronavuonna

Ensimmäisenä pandemiavuonna vaikutukset työllisiin vaihtelivat laajasti eri ammattiryhmissä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 11 prosenttia vuoden 2019 työllisistä lomautettiin vähintään kerran ja lomautusjaksoja oli 346 000 viime vuoden aikana.

Lomautukset koskivat suhteellisesti eniten prosessi ja kuljetustyöntekijöitä (15,7 % ammattiluokan työntekijöistä, 31 000 henkilöä), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (14,8 %, 35 000) ja palvelu- ja myyntityöntekijöitä (14,7 %, 71 000 henkilöä).

Lomautettujen henkilöiden määrä kasvoi viime vuonna edellisestä vuodesta 225 000 (+636 %) henkilöllä ja lomautusjaksojen määrä lisääntyi 297 000 (+610 %) jaksolla.

Lomautukset koskivat suhteellisesti eniten prosessi ja kuljetustyöntekijöitä (15,7 % ammattiluokan työntekijöistä, 31 000 henkilöä), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (14,8 %, 35 000) ja palvelu- ja myyntityöntekijöitä (14,7 %, 71 000 henkilöä).

Vähiten lomautettuja suhteessa kaikkiin ammattiluokan työllisiin oli maanviljelijöissä, metsätyöntekijöissä ym. (2,0 %, 1 100 henkilöä), johtajissa (5,9 %, 5 400 henkilöä) ja erityisasiantuntijoissa (7,3 %, 37 000 henkilöä).

Vuoden 2019 työllisistä suhteellisesti eniten lomautetut ammattiryhmät olivat: lentokapteenit ja -perämiehet (75,3 %), lentoemännät, purserit ym. (74,5 %), hotellin vastaanottovirkailijat (58,5 %), lentokoneasentajat ja -korjaajat (56,5 %) ja optikot (53,7 %).

Eniten lomautettuja henkilöitä oli viime vuoden aikana myyjissä (18 400 henkilöä), kokeissa, keittäjissä ja kylmäköissä (8 300 henkilöä) ja myyntiedustajissa (7 200 henkilöä).

Pandemian ensimmäisenä vuonna työttömäksi joutui 121 000 (+8 %) henkilöä vähintään kerran ja työttömyysjaksoja oli 151 000 (+2 %) vuoden 2019 viimeisen viikon työllisistä.

Viime vuonna suhteellisesti eniten työttömäksi joutui vuoden 2019 työllisistä ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla muista työntekijöistä (9,0 %), palvelu- ja myyntityöntekijöistä (7,6 %) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä (5,0 %).

Vuoden 2019 työllisten ammateista, joissa työskenteli yli 500 henkeä, suhteellisesti eniten työttömyyttä kokeneita ammattiryhmiä ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla olivat: matkaoppaat (28,0 %), koulunkäyntiavustajat (27,5 %), lastenkerhojen ohjaajat ym. (26,6 %), päiväkotiapulaiset (23,6 %) ja urheilijat (16,4 %).

Vuonna 2020 lomautusjaksojen yleisimmät pituudet olivat 2-6 kuukautta (31 % lomautuksista), alle kaksi viikkoa (23 % lomautusjaksoista) ja 1- 2 kuukautta (20 %).

Ammateittain tarkasteltuna johtajilla, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä yleisin lomautusjakso oli alle kaksiviikkoa.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä, palvelu- ja myyntityöntekijöillä, maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä sekä muilla työntekijöillä yleisin lomautusjakson pituus oli 2-6 kuukautta.

Eniten lomautuspäiviä yhtä ammattiluokan työntekijää kohden oli lihanleikkaajilla, kalankäsittelijöillä ym. 113 päivää per työntekijä, jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijöillä 99 päivää, turkiseläinten ja porojen kasvattajilla 81 päivää, ajoneuvojen pesijöillä 78 päivää ja kumituoteteollisuuden prosessityöntekijöillä 77 päivää.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt