Hallitusryhmät eivät päässeet sopuun perhevapaauudistuksen toteuttamisesta. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

Harva perhe nostaa kotihoidon tukea pitkään

Noin 85 prosenttia perheistä käyttää tukea alle 24 kuukautta.

Kelan tilastojen mukaan vain noin 15 prosenttia perheistä käyttää kotihoidon tukea yli 24 kuukautta.

Vuoden 2014 tietojen mukaan tukea maksettiin 41 600 perheelle. 31 prosenttia käytti tukea alle 7 kuukautta ja 25 prosenttia 7–12 kuukautta.

28 prosenttia eli noin 11 700 perhettä nosti tukea 13–14 kuukautta.

Kotihoidon tuen jakso päättyy usein ennen lapsen enimmäisikää sen vuoksi, että perheeseen syntyy uusi lapsi. Tällöin alkaa uusi äitiysrahakausi. Ajallisen keston vertailu voi siis olla osittain harhaanjohtavaa, sillä perheiden lapsimäärissä on merkittävää alueellista vaihtelua.

Perhevapaakyselyistä on selvinnyt, että noin 38 prosenttia kotihoidon tuista katkeaakin äitiysrahakauden vuoksi.

Pitkät kotihoidon tuen jaksot ovat yleisempiä perheissä, joissa on useampia lapsia ja joissa äidin ikä on yli 40 vuotta. Pitkät tukikaudet ovat myös yhteydessä matalaan koulutustasoon.

Tukea pitkään nostavat asuvat usein maaseutumaisella asuinalueella. Perheiden äidit ovat olleet keskimääräistä useammin työvoiman ulkopuolella ennen lapsen syntymää.

Ylen selvityksen mukaan kotihoidon tukea käytetään suhteellisesti eniten Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Listan kärjessä ovat viime vuosina olleet Luoto, Merijärvi, Sievi, Pedersöre ja Lumijoki.

Professori Heikki Hiilamon mukaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tuloksiin vaikuttaa herätysliikkeiden ja erityisesti lestadiolaisten perheiden suuri määrä. Sisarkorotus tekee kotihoidon tuesta houkuttelevampaa niissä perheissä, joissa on monia alle kouluikäisiä lapsia.

– Siihen liittyy uskonnollinen perhekäsitys perinteisistä naisten ja miesten rooleista, Hiilamo toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt