Vaikeimmassa asemassa olevat asunnottomat ovat usein pudonneet kaikkien palvelujärjestelmien ulkopuolelle. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Rikosaaltoon puututaan: Rangaistuksia kiristetään, uusia toimia haetaan

Sisäministerin mukaan suomalaisten perusarvojen rikkominen johtaa maasta poistamiseen.

Maan hallitus kokoontuu tiistaina ja perjantaina neuvotteluihin Oulussa ja Helsingissä ilmi tulleiden seksuaalirikosten vuoksi.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan ”epäinhimilliset ja tuomittavat tapahtumat” edellyttävät reagointia hallituspuolueilta, minkä seurauksena huomisessa istunnossa käydään läpi tilannekuvaa ja käsitellään muun muassa Oululle annettavaa kriisiapua.

Lisäksi pöydällä on hallituksen turvapaikkapoliittinen ohjelma vuodelta 2015, josta haetaan vielä toteutettavissa olevia toimia. Eduskuntaryhmät kokoontuvat huomenna iltapäivällä pohtimaan uusien toimenpiteiden lisäksi niitä muutoksia, joita voitaisiin tehdä valiokunnissa käsiteltävinä oleviin lakiesityksiin.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen on painottanut, että eduskuntakäsittelyssä olevat esitykset seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi on saatava maaliin alkukevään aikana. Myös turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiin puututaan sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) esittämillä toimilla.

– Ulkomaalaistaustaiset epäilyt, erityisesti tietyt ulkomaalaisryhmät ja nuoret miehet ovat suhteellisesti yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Emme kuitenkaan tarvitse kovia puheita vaan toimia, jotka voidaan aidosti toteuttaa, Kai Mykkänen toteaa sisäministeriön blogissa.

Hän huomauttaa, että yksilön koskemattomuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien perusarvojen vastaisia tekoja ei Suomessa suvaita, sillä rikokset johtavat maasta poistamiseen.

Kiristykset eduskunnan käsittelyssä

Kai Mykkänen kertoo käynnistäneensä joulukuussa valmistelun lisätoimista, joilla puututaan ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin. Myös ennaltaehkäisyä tehostetaan.

Kymmenen kohdan toimenpideohjelma on määrä tuoda hallituksen ja eduskuntaryhmien päätettäväksi helmikuussa. Joukossa on sekä kovempia että pehmeämpiä toimia.

– Aiomme kääntää monia kiviä, joita ei tähän mennessä ole käännetty. Tarkastelemme esimerkiksi kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä kriteerejä sekä nykyisen maahantulojärjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan. On täysin oikeudentuntomme vastaista, jos Suomesta turvaa saanut henkilö syyllistyy rikoksiin suomalaisten perusarvoja vastaan, sisäministeri Mykkänen toteaa.

Jo tammikuun alussa astui voimaan laki, jolla rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutettiin.

Viime vuoden lopulla hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksiä, joilla rikoslakiin lisätään uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva säännös. Myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan ja kansalaisuuden menettäminen mahdollistetaan esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiltä.

– Meidän on opittava näistä tapahtumista, mutta samalla luotettava oikeusvaltiomme toimivuuteen. Annetaan poliisille työrauha selvittää epäilyjä ja saattaa syylliset vastuuseen, Kai Mykkänen sanoo.