Perustettava yhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. LEHTIKUVA/AFP

Hallitus perustamassa yhtiön rokotetutkimukseen

Hallitus ehdottaa lakia THL:n kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä.

Myös Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskuksen on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tarkoitus liittyä osaksi uutta rokotetutkimusyhtiötä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n riippumattomuutta rokotehankintoja koskevissa päätöksissä vahvistettaisiin siirtämällä laitoksen kaupallisiin rokotetutkimuksiin liittyvät toiminnot erilliseen osakeyhtiöön.

Hallituksen esityksen valmistelu perustuu oikeuskanslerin viime vuoden toukokuussa antamaan päätökseen, jonka mukaan THL:n kaupalliset rokotetutkimuspalvelut ja rokotteiden hankinta pitäisi erottaa selkeämmin toisistaan.

Yhtiön perustamisella olisi tarkoitus osaltaan taata ja vahvistaa suomalaista rokotetutkimusosaamista, jotta Suomeen ja maailmalle saadaan hyvin tutkittuja, vaikuttavia ja turvallisia rokotteita. Lisäksi tavoitteena on lisätä tutkimusinvestointeja Suomeen.

THL:n kaupallisissa rokotetutkimustehtävissä oleva henkilöstö siirtyisi tulevan osakeyhtiön palvelukseen.

Perustettavaan yhtiöön siirrettävät kaupalliset rokotetutkimuspalvelut eivät sisältäisi THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Esityksellä ei ministeriön mukaan olisi myöskään henkilöstövaikutuksia THL:n rokotehankinnoista ja rokoteohjelmasta vastaavalle terveysturvallisuusosastolle.

Perustettava yhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtio merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa enemmistön sen osakkeista. Vähemmistöosuuden osakekannasta merkitsisi Tampereen korkeakoulusäätiö, joka luovuttaisi yhtiöön Tampereen rokotetutkimuskeskuksen kliiniset rokotetutkimustoiminnot.

Osakeyhtiön perustamistoimiin ryhdyttäisiin heti ehdotetun lain vahvistamisen jälkeen. Osakeyhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuoden 2021 aikana. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2021.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt