Hallituksen tartuntatautilaissa näkyy laumasuoja-ajattelu. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI / TOR WENNSTRöM /

Hallituksen tuore lakiesitys näyttää yhä laumasuojalta

Perustelujen mukaan tapaukset lisääntyvät ’kunnes riittävä osa väestöstä saa tartunnan’.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tiistaina tartuntatautilain väliaikaista muuttamista. Hallituksen esitys asiasta on luettavissa tästä.

Esityksen perusteluiden kohta 2.2 on otsikoltaan Koronavirustaudin epidemiologinen ja lääketieteellinen tilannekuva. Se alkaa alaotsikolla Tausta ja tämänhetkinen tilanne.

Lakiesityksen alaotsikon alla toisessa kappaleessa todetaan seuraavaa:

Covid-19 -taudin kaltainen herkästi tarttuva ja keskimäärin lieväoireinen virusinfektio aiheuttaa väestössä, jossa ei ole vastustuskykyä, nopeasti kehittyvän epidemian, jossa päivittäiset uusien tapausten lukumäärät voivat aluksi lisääntyä eksponentiaalisesti. Tämä tapausten lisääntyminen jatkuu, kunnes riittävä osa väestöstä saa tartunnan, jolloin tapausmäärät taas kääntyvät laskuun, koska tartunnalle alttiita ei enää ole tarpeeksi ylläpitämään nopeaa leviämistä.

Tämä ajatusmalli vaikuttaa niin kutsutulta laumaimmuniteetti- tai laumasuojateorialta. Hallitus on useasti todennut irtisanoutuvansa siitä.

Lakiesityksen alla ovat pääministeri Sanna Marinin ja perhe ja- peruspalveluministeri Krista Kiurun allekirjoitukset.

Hetemäellä eri tavalla

Niin kutsutussa Martti Hetemäen työryhmän raportissa jokin aika sitten käsiteltiin samaa asiaa toisella tavalla. Raportin sivulla 74 todetaan näin:

COVID-19:n kaltainen herkästi tarttuva ja keskimäärin lieväoireinen virusinfektio aiheuttaa väestössä ensi kertaa levitessään nopeasti kehittyvän epidemian. Päivittäiset uusien tapausten lukumäärät voivat aluksi lisääntyä eksponentiaalisesti. Vapaasti etenevässä epidemiassa nousu jatkuu, kunnes riittävä osa väestöstä on jo ehtinyt saada tartunnan, jolloin tapausilmaantuvuus kääntyy laskuun.

Hetemäen raportti siis lähti oletuksesta ”jos”, kun se viittasi vapaasti etenevään epidemiaan.

Hallituksen esitys tartuntatautilaista sen sijaan lähtee oletuksesta, että ”tapausten lisääntyminen jatkuu”.

Lakiesityksessä puhutaan toistuvasti tartuntataudin ”estämisestä”. Toisaalta mukana ovat lauseet ”koska laajamittaiset rajoitustoimet aiheuttavat myös merkittäviä haittoja, hallitus on linjannut, että niistä siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan” ja ”hybridistrategiassa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan erityisesti ’testaa, jäljitä, eristä ja hoida’ -periaatteen mukaisesti”.

Pääministeri Sanna Marin on ilmoittanut, että epidemian ”hallinnan” sijaan hallituksen linjana on ”estäminen”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt