Moni liike on sulkenut ovensa koronakriisin takia. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Hallituksen tukitoimet eivät pure kaupan ongelmiin

Kaupan liiton mukaan yli neljäsosalla kaupoista liikevaihto on romahtanut.

Koronakriisi on vaikuttanut erittäin merkittävästi kaupan alan yritysten liikevaihtoon. Kaupan liiton jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä selviää, että lähes kahdella viidesosalla kaupan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli puolella ja yli neljäsosalla jopa yli 70 prosenttia eli lähes kokonaan, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Yli puolet kaupan yrityksistä on vähentänyt henkilöstönsä määrää, yleensä lomauttamalla.

Päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista lähes 40 prosenttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen, mutta toisaalta yli puolet on lisännyt myyntiään. Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut selvästi rajummin, sillä jopa 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen, ja noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

Myös tukkukauppa kärsii, kun investoinnit ovat jäissä ja kulutus vähenee. Puolet tukkukaupoista kertoo liikevaihtonsa laskeneen vähintään 50 prosenttia. Food service -tukkukaupoissa näkyy ravintoloiden, hotellien ja koulujen sulkemiset ja käyttötavaratukkukaupassa kuluttajien vähentyneet ostokset.

– Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla, Kurjenoja sanoo.

Myös rakentamista ja teollisuutta palvelevassa teknisessä kaupassa myynti on alkanut laskea, sillä yli puolet yrityksistä kertoo liikevaihdon menetyksistä. Toistaiseksi tekninen kauppa on kuitenkin sinnitellyt muuta tukkukauppaa ja erikois- ja tavaratalokauppaa paremmin, mutta sielläkin vaivaavat jo logistiset häiriöt ja erilaisten komponenttien, materiaalien ja laitteiden saatavuus.

Jos teollisuus ja rakentaminen kotimaassa ja ulkomailla hiljenevät, vaikutukset heijastuvat myös teknisen kaupan liikevaihtoon nykyistä voimakkaammin.

Osa kaupan yrityksistä on voinut siirtää myyntiään verkkoon, mutta eivät läheskään kaikki, sillä kyselyvastausten mukaan puolella yrityksistä ei vielä ole digitaalisia myyntikanavia. Ne kaupat, joilla digitaaliset myyntikanavat ovat käytössä, kertovat verkkomyyntinsä lisääntyneen koronakriisin seurauksena. Varsinkin päivittäistavarakaupan verkkomyynti on kasvanut.

Sekä teknisessä että muussa tukkukaupassa digitaaliset myyntikanavat ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta niiden kautta tapahtuva myynti on varsinkin tukkukaupassa laskenut enemmän kuin muilla toimialoilla.

Lomautukset jatkuvat kaupassa

Yli puolet kaupan yrityksistä kertoo vähentäneensä henkilöstönsä määrää huhtikuun alkupäiviin mennessä, pääosin lomauttamalla.

Päivittäistavarakaupassa ja marketeissa työntekijöiden määrä ei juurikaan ole muuttunut, mutta erikois- ja tavaratalokaupassa tilanne on toinen. Jopa 77 prosenttia niistä kertoo leikkauksista, ennen kaikkea lomautuksista.

Kaksi kolmasosaa tukkukaupoista on vähentänyt työvoimaansa, kun erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut on suljettu tai kysyntä niissä vähentynyt. Teknisessä kaupassa henkilöstöään vähentäneiden osuus on vielä maltillinen, 29 prosenttia, verrattuna muuhun kauppaan, mutta tilanteen pelätään pahentuvan sielläkin.

– Työntekijöitään vähentäneissä yrityksissä on paljon myös kaupan suuria työllistäjiä. Kyselyn tulosten perusteella suhteessa eniten työntekijöitään ovatkin tähän mennessä vähentäneet kaikkein pienimmät ja suurimmat yritykset. Kokonaisuudessaan kaupan ala on vähentänyt työntekijöistään jo neljäsosan, Kurjenoja kertoo.

Reilusti yli puolet yrityksistä aikoo vähentää lisää tai jatkaa jo tehtyjä henkilöstön vähennyksiä seuraavan kuukauden aikana. Vastausten perusteella henkilöstön vähentäminen painottuu erityisesti erikois- ja tukkukauppaan, mutta myös tekninen kauppa varautuu lomautuksiin.

Lähes neljäsosa kaupan yrityksistä on epävarmoja toimintansa jatkumisesta. Suurinta epävarmuus on erikois- ja tavaratalokaupoissa.

Hallituksen tukitoimet eivät auta kauppaa

Kaupan liiton tekemästä kyselystä selviää myös, että suurin osa kaupan yrityksistä ei ole saanut apua hallituksen tukitoimista, kuten Finnveran, Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien rahoituksesta tai verohallinnon maksujärjestelyistä. Jopa 65 prosenttia vastaajista arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen juurikaan vaikutusta.

– Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan liitto katsoo, että nyt olisi erityisen tärkeää kohdistaa suoraa tukea romahtaneen liikevaihdon kanssa kamppaileville yrityksille. Vuokrien lisäksi kiinteitä kustannuksia on sitoutunut myös varastoihin, jotka eivät tyhjene, kun kauppa ei käy.

– Hallituksen olisikin aivan oleellista lisätä purevuutta yritysten tukitoimiin, jotta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin kustannuksiin ja akuutin kassakriisin selättämiseen. Pelkät lainat eivät nyt ratkaise ongelmia, Kiviniemi korostaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt