Suljettu ravintola kauppakeskus Dixissä Vantaan Tikkurilassa. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Hallituksen ravintolaesitykselle moitteet – ”sopimattoman kiireinen aikataulu”

Uhkakuvana on, että ravintolat aukeavat 1. kesäkuuta ilman rajoitteita.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta.

Lailla säädetään ravintoloille rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille poikkeusolojen jatkuessa. Esityksellä rajoitetaan muun muassa ravintoloiden aukioloa, anniskelua ja asiakasmäärää.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén pitää lakiesityksen käsittelyaikataulua ”sopimattoman kiireisenä”.

– On valitettavaa, että se tulee eduskunnan käsittelyyn näin myöhään. Se olisi pitänyt saada eduskuntaan aiemmin, jotta eduskunnalla olisi kunnolla aikaa käsitellä sitä, emeritusprofessori Mikael Hidén sanoo Verkkouutisille.

Hallitus sai esityksensä valmiiksi vasta tämän viikon tiistaina, ja lakiesityksestä käytiin eduskunnassa lähetekeskustelu jo samana päivänä. Esityksestä lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antavan perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemiset jatkuvat vielä tulevana maanantaina.

Hidén olettaa, että eduskunnassa tähdätään siihen, että tartuntatautilain muutos ehditään käsitellä ensi viikolla.

– Jos perustuslakivaliokunta saisi lausuntonsa valmiiksi maanantaina tai ehkä tiistainakin, niin mahdollista on, vaikka se ei olekaan hyvä aikataulu, että lain ensimmäinen käsittely ehtisi olla tiistaina ja toinen käsittely perjantaina. Siinä olisi teoriassa mahdollisuus saada laki voimaankin perjantaina, jos presidentti sen vielä vahvistaisi, Hidén sanoo.

”Silloin joudutaan kyllä ongelmiin”

Lakitekstin sisältö hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä, jonka loppumisesta vasta kolmantena päivänä perustuslain mukaan voidaan pitää toinen käsittely, jossa tehdään lopullinen päätös lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

– Ei voi missään tapauksessa pitää suositeltavana, että eduskunta asetetaan näin kiireellisen aikataulun eteen. Kyllä pitäisi asiat hoitaa niin, että eduskunnalle jää asianmukainen aika käsitellä lainmuutos, Hidén lisää.

Ravitsemisliikkeiden aukioloa rajoittava lakimuutos on voimassa 31. toukokuuta eli ensi viikon sunnuntaihin asti.

– Aikataulu on kiireinen ja jos siihen ei päästä, niin silloin joudutaan kyllä ongelmiin, jos nykyisten rajoitusten voimassaolo päättyy toukokuun aikana ja jos kesäkuun alussa ei olisi voimassa mitään uutta järjestelyä, joka sisältäisi rajoituksia edelleen, mutta lievennettyinä, Hidén toteaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistuminen riippuu maanantaina kuultavien asiantuntijoiden lausunnoista. Hidén ei halua ottaa kantaa lakiesityksen sisältöön, sillä hän on yksi valiokunnan kuulemista asiantuntijoista.

”Täynnä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia”

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta on ottanut esitykseen julkisesti kantaa Perustuslakiblogissa. Rautiaista ei ole kutsuttu perustuslakivaliokunnan kuultavaksi tässä asiassa.

– Otaksun, että hallituksen esitys ei selviä puhtain papereiden perustuslakivaliokuntakäsittelystä. Se rakentuu hätätilaoikeuden ja tartuntatautilain systematiikkaan heikosti soveltuville lähtökohdille. Siihen sisältyvä asetuksenantovaltuus on täynnä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, Pauli Rautiainen kirjoittaa.

Tartuntatautilakiin esitetään lisättäväksi ravintolatoiminnan rajoituksia koskevat tilapäiset pykälät perustuslain 23 §:n nojalla säädettävinä peruspoikkeuksina. Pykälät oikeuttavat valtioneuvoston antamaan ravintolatoiminnan avaamista koskevaa tarkempaa sääntelyä saman pykälän nojalla annettavalla asetuksella.

Rautiaisen mukaan asetusluonnoksessa lähtökohtana oleva toimenpiteiden valtakunnallisuus on myös vahvassa jännitteessä suhteellisuusperiaatteen kanssa, kun asiaa tarkastellaan nykyhetken epidemiologisen tiedon perusteella.

Hallitus esittää, että samat rajoitukset ovat voimassa kaikissa maakunnissa, vaikka Suomessa on ollut jo muutamien viikkojen ajan useita maakuntia, joissa ei ole ilmennyt ainuttakaan uutta tartuntaa. Hallitus on perustellut ratkaisuaan sillä, että koronavirustauti leviää ryppäinä ja tautitapauksia voi tulla missäpäin tahansa merkittävästi lisää lyhyessä ajassa.

Perustuslakivaliokunta joutuukin puntaroimaan, täyttyykö perustuslain 23 §:n perusteella säätämisen edellytykset ja jos ei täyty, niin voidaanko ravintoloita koskevat rajoitukset toteuttaa tavallisena lakina vai rajaisivatko ne liikaa elinkeinotoimintaa.

Uhkakuvana on, että ravintolat aukeavat 1. kesäkuuta ilman rajoitteita, eli ne voisivat toimia kuten normaaliaikana.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt